ชวนวัยรุ่นมาสนุกสนานกับงาน “สวนนันท์ FunFair” เดินกินถิ่นพระนาง

เดือนหน้านะ เดือนหน้า!!!! 😃
ชวนวัยรุ่นมาสนุกสนานกับงาน “สวนนันท์ ғᴜɴ ғᴀɪʀ‼️”
#เดินกินถิ่นพระนาง
วันดี!! ✔ วันที่ 9 มีนาคม 2566
โดยความร่วมมือกันของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พบกับกิจกรรมมากมายยยยยย…..
• นิทรรศการ
• workshop
• การแสดงบนเวที
• ดนตรีฟังเพลิน
• ร้านค้าร้านอาหารอย่างจุใจ
📍ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU #FARSSRU #FHSSSRU #SCISSRU
#สวนนันท์ #สวนนันท์FUNFAIR #สวนนันท์ฟันแฟร์ #SSRUFUNFAIR #funfair #เรื่องกินเรื่องใหญ่ #workshop
▾▾▾▾▾▾▾▾▾▾▾▾
งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
www.ssru.ac.th