Home About

About

ย้ายฐานทัพจาก krapalm.com มาเป็น 9krapalm.com บล็อกโฉมใหม่

กับคอนเซ็ปท์ เติมเรื่องราวไอที้ไอทีกับนายกระปาล์ม

สามารถเข้าบล็อกแห่งนี้ได้ทั้งโดเมน krapalm.in.th, krapalm.com, 9krapalm.com และ krapalm.net