Xinhua Silk Road: เขตอวี้เป่ยในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มุ่งมั่นที่จะสร้างศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศแห่งใหม่

“แอสเซนด์” ตอกย้ำความก้าวหน้าของวิสัยทัศน์ปี 2573 ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง