Techking Indonesia ได้รับคำสั่งซื้อล็อตใหญ่

เมื่อไม่นานมานี้ รถบรรทุก HINO จำนวน 200 คันที่ติดตั้งยางล้อแบบใหม่สั่งทำพิเศษของ Techking ได้ให้บริการแก่ลูกค้ารายหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย นี่เป็นคำสั่งซื้อที่ใหญ่ที่สุดของ Techking Indonesia นับตั้งแต่เปิดสำนักงานตัวแทนขึ้นในประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การพัฒนาสินค้าและบริการให้เข้ากับท้องถิ่น (Localization) ที่ Techking และสำนักงานตัวแทนในอินโดนีเซียนำมาใช้นั้น ได้ช่วยขยายฐานลูกค้า รวมทั้งทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี

Techking Indonesia จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยเป็นสำนักงานตัวแทนแห่งแรก และประสบความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์โลคอลไลเซชันต่อจากสาขา Techking Australia ด้วยความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยี ห่วงโซ่การจัดจำหน่าย และบริการที่ปรับให้สอดรับกับท้องถิ่น ทำให้ Techking สามารถเอาชนะใจลูกค้าจำนวนมากขึ้น และด้วยเหตุนี้ สำนักงานตัวแทนในอินโดนีเซียจึงบรรลุเป้าหมายการดำเนินกลยุทธ์โลคอลไลเซชันให้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคในท้องถิ่นมากขึ้น และบรรลุอัตราการเติบโตถึง 80% ในปีแรก

นับตั้งแต่ก่อตั้ง สำนักงานตัวแทนได้ขยายการดำเนินงานอย่างรวดเร็วและดำเนินกลยุทธ์โลคอลไลเซชันโดยยึดตามโมเดลธุรกิจสามระดับ (Three-lever Business Model) ของบริษัท กล่าวคือ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนามีหน้าที่รับผิดชอบในการวิจัยความต้องการของลูกค้าท้องถิ่น และทำงานร่วมกับสำนักงานใหญ่เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับตลาด ขณะที่ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้ามีหน้าที่จัดการผลิตภัณฑ์และขยับห่วงโซ่การจัดจำหน่ายให้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น ด้านวิศวกรบริการในต่างประเทศจะรับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์และบริการภาคสนาม นอกจากนี้ สำหรับพันธมิตรในท้องถิ่น Techking ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่จริงใจและทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิด ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและหาทางออกร่วมกัน

การใช้กลยุทธ์โลคอลไลเซชันทำให้สำนักงานตัวแทนในอินโดนีเซียสามารถปรับปรุงข้อมูลตลาดในเชิงลึก การวางแผนช่องทางการจัดจำหน่าย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจ การดำเนินโครงการ และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างมาก และทำผลงานได้อย่างเหนือความคาดหมาย Friedrich Wang ผู้อำนวยการสำนักงานตัวแทนอธิบายว่า “รายได้จากการขายในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้เท่ากับยอดขายของปี 2563 ทั้งปีแล้ว ตอนแรกเราตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 80% แต่ตอนนี้เราปรับเพิ่มเป็น 100% และท้าทายกว่านั้นที่ 120%”

Raymond Zhang รองประธานของ Techking มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุอัตราการเติบโตสะสม 3 ปีที่ 40% โดยกล่าวว่า “บริษัทจะดำเนินการวางแผน จัดการ และทบทวนผลการดำเนินงานของสำนักงานตัวแทนในอินโดนีเซียจาก 4 มุมมอง ได้แก่ ‘เน้นที่ฐาน มีคุณภาพสูง ยั่งยืน และควบคุมความเสี่ยง’ นอกจากนี้ เราจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถและให้การสนับสนุนสำนักงานตัวแทนในอินโดนีเซียอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้”

งานขาว.jpg