ดีแคทลอนประเทศไทย ก้าวไปอีกขั้นกับ โครงการ Second Life สร้างมาตรฐานความยั่งยืนให้กับวงการค้าปลีกอุปกรณ์กีฬา

กรุงเทพฯ ประเทศไทย: ในยุคที่อุตสาหกรรมการผลิตมากมายสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะมีเพียงกี่องค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญกับการใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อม ดีแคทลอนประเทศไทย ผู้ค้าปลีกสินค้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำระดับโลกได้ริเริ่มโครงการ Second Life เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กร ลูกค้า และพันธมิตร มีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีความยั่งยืน โดยมีผลิตภัณฑ์อย่างกีฬาที่เป็นตัวแปรสำคัญช่วยในการผลักดันแคมเปญต่างๆ สร้างความตระหนักรู้ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้คน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ดีแคทลอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ ผ่านกิจกรรมที่ผู้บริโภคสามารถเข้าร่วมได้ระหว่างการจับจ่ายที่ร้านค้า ในโครงการ”Second Life” การมอบชีวิตใหม่ ให้กับสินค้ามือสอง โครงการนี้ เปรียบเสมือนการกำหนดมาตรฐานใหม่ต่ออุตสาหกรรมสินค้าและอุปกรณ์กีฬา กล่าวคือโครงการ ‘Second Life’ เป็นโครงการที่มอบชีวิตใหม่ให้กับสินค้า ที่เกิดจากลูกค้ามีการซื้อสินค้าที่ผิดขนาด/สี หรือมีการใช้งานที่ไม่ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงสินค้าที่มีปัญหาจากการผลิต แต่ยังคงสามารถใช้งานได้และมีความปลอดภัย โดยสินค้าทั้งหมดจะผ่านกระบวนการตรวจสอบสินค้า เมื่อผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ปกติ สินค้าจะถูกนำกลับมาวางขายอีกครั้งที่มุม “Second Life” ดีแคทลอนได้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มากมายสามารถมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดการผลิตที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับอุปกรณ์ที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ไม่ถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะและเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ‘ไม่มีอะไรที่เป็นจุดจบจริงๆ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลง’

ดีแคทลอน มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้กีฬาเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ที่ผ่านมาในหลายปีนี้เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ไม่ได้เปลี่ยนจากวิสัยทัศน์หลักที่ตั้งไว้ แต่เป็นการเพิ่มเติมเข้าไปให้ได้รับการพัฒนาที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำให้กีฬามีความยั่งยืนในประเทศไทย ยกตัวอย่างจากดีแคทลอนสาขารังสิตที่เปิดไปได้ไม่นาน กับไฮท์ไลท์สำคัญอย่าง การสนับสนุนการใช้ต้นไม้จริงภายในร้าน หรือผลิตภัณฑ์ ECODESIGN ที่ไม่ได้เป็นเพียงสินค้า แต่เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของวิสัยทัศน์ที่เราให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในแง่ของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

 

อย่างไรก็ตามกิจกรรม ‘Second Life’ ยกระดับความมุ่งมั่นของดีแคทลอนต่อสิ่งแวดล้อมไปอีกขั้นภายใต้โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถูกปรับปรุงใหม่: ผลิตภัณฑ์หลากหลายรายการ ที่มาจากอุปกรณ์กีฬาที่ใช้แล้วและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสามารถช่วยลดการผลิตใหม่ ลดขยะและทำให้ผลิตภัณฑ์ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งอย่างแท้จริง

ความร่วมมือ: การร่วมมือพันธมิตรหลายภาคส่วน เช่น การร่วมมือกับบริษัทขนส่งชื่อดังอย่าง CEVA Logistics ที่มามีส่วนร่วมในการขนส่งสินค้าดีแคทลอนภายในพื้นที่ กทม ด้วยรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของดีแคทลอนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่าย และการร่วมกับบริษัท Energreen Asia ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์ ในการนำแผงมาใช้กับดีแคทลอนสโตร์หลายสาขาในประเทศไทย

การมีส่วนร่วมกับชุมชน: กิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคถึงความสำคัญในการเลือกอุปกรณ์กีฬาได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนโดยได้รับแต่ของที่ดีและมีคุณภาพ ดีแคทลอนเชื่อว่าทุกคน โดยเฉพาะผู้บริโภค มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมทำให้กีฬานั้นสามารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

ด้วยความเป็นผู้นำที่จัดจำหน่ายสินค้ากีฬาประเภทค้าปลีกและให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยนอกเหนือจากงาน “Second Life” ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมครั้งนี้แล้ว ความมุ่งมั่นของดีแคทลอนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้เน้นเพียงยอดขายเท่านั้น แต่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ให้กับบริษัทเองเช่นกัน:

โดยภายในปี 2569 ผลิตภัณฑ์ของ Decathlon ทุกผลิตภัณฑ์จะได้รับการออกแบบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ ECODESIGN ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์

ดีแคทลอนตั้งเป้าหมายที่จะใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน 100% ภายในปี 2569 ซึ่งปัจจุบันมี 4 สาขาที่ทำสำเร็จแล้ว

เพื่อให้มั่นใจว่าวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องมีความยั่งยืนและส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด

“แม้ว่าเรามีความต้องการที่จะส่งเสริมแคมเปญ ‘Second Life’ อยู่ตลอด แต่อีกหนึ่งตัวแปรสำคัญคือผู้บริโภค การให้ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ของดีแคทลอนในฐานะผู้บริโภค ทุกรายการที่ซื้อของเปรียบเสมือนกับการลงคะแนนเสียงให้กับทิศทางอนาคตที่เราต้องการ ที่ดีแคทลอน ประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดีๆ ทั้งด้านคุณภาพและแนวคิดในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับคุณ ด้วยการสร้างเสริมกีฬาและโลกที่ดีไปพร้อมๆ กัน” คุณ ศิระ จันทรสุข (ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน) กล่าว

 

กิจกรรม “Second Life” ของดีแคทลอน ครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การโปรโมททางด้านการค้าให้กับสินค้ากีฬา หรือ เพิ่มยอดตัวเลขรายได้ให้กับบริษัท นี่คือการแสดงถึงความเป็นอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ กำหนดรูปแบบการบริโภคใหม่ และตระหนักว่าทุกๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัท ควรมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับผู้คนในปัจจุบันรวมถึงคนรุ่นต่อไปในอนาคตด้วย

เกี่ยวกับ ดีแคทลอน

ดีแคทลอนเริ่มเข้ามาทำธุรกิจที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 1989 โดยเริ่มจากฝ่ายผลิต

ต่อมา ในปี 1999 ฝ่ายผลิตมีการเติบโตที่สูงขึ้นมากและผลิตสินค้าได้หลากหลาย ดีแคทลอนจึงตัดสินใจเปิด outlet เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ตึกบางนาทาวเวอร์ ชั้น 1และด้วยยอดขายที่ประสบความสำเร็จมาตลอด 15 ปีใน outlet ปลายปี 2015 ดีแคทลอนจึงตัดสินใจเปิด Decathlon store แห่งแรกที่โลตัส บางนา

ซึ่งในปัจจุบันนี้เอง ดีแคทลอนมีร้านค้าทั้งหมด 21 สาขา แบ่งเป็นแบบ Standalone 6 สาขา แบบ gallery 7 สาขา และแบบ C&C อีก 8 สาขา