“ดร.ฮาราลด์ ลิงค์” ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “Powering Transformation” ในงานประชุมระดับเอเชีย CNBC Connect: ASEAN and Beyond นำทัพ บี.กริม เพาเวอร์ เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน ตามเทรนด์การใช้พลังงานทั่วโลก

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ซีเอ็นบีซี (CNBC) ช่องรายการข่าวและธุรกิจระดับโลกในเอเชีย จัดการประชุม CNBC Connect : ASEAN and Beyond ขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงเทพฯ โดยรวบรวมผู้บริหารระดับสูงทั่วภูมิภาคเอเชีย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความร่วมมือและการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวของ CNBC ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาค พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบปะหารือเพื่อระดมสมองและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน เอเชีย โดย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติร่วมแสดงวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ “Powering Transformation”

งานประชุมระดับภูมิภาคเอเชียที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รวบรวมบรรดาผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการบริหารและการตัดสินใจหลักๆ จากทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งปัจจุบันอยู่หว่างการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ามกลางความท้าทายที่ยังคงมีอยู่จากหลากหลายปัจจัย อาทิ ภาวะเงินเฟ้อ ความไม่มั่นคงทางการเงิน และภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในการประชุมหารือและสนทนากับคณะผู้บริหารที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในครั้งนี้ “ลอร์เรน ฮาห์น” (Lorraine Hahn) นักข่าวและอดีตผู้ประกาศข่าวของ CNBC ได้สนทนาพูดคุยกับบรรดาผู้นำธุรกิจที่โดดเด่นในภูมิภาค ซึ่งรวมถึง ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มาร่วมสนทนาและแสดงวิสัยทัศน์ ภายใต้หัวข้อ “Powering Transformation”

ยุทธศาสตร์หลักของ บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาพลังงานสะอาด พร้อมพัฒนาความเป็นเลิศด้านพลังงาน ด้วยการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50% ซึ่งเป็นไปตามเทรนด์การใช้พลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลก พร้อมก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593)

มร.จอห์น เคซีย์ (John Casey) ประธานและผู้อำนวยการบริหารของ CNBC International กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ประกาศถึงการเปิดตัว ‘CNBC Connect: ASEAN and Beyond’ และได้เห็นการจัดงานประชุมขึ้นครั้งแรกในกรุงเทพฯ หนึ่งในพรมแดนที่มีสีสันด้านเศรษฐกิจมากที่สุดของภูมิภาคเอเชีย ผ่านการสัมภาษณ์และการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะกระตุ้นพลังความคิด และมอบโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าถึงเหล่าผู้นำของธุรกิจรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้

สำหรับงานประชุม CNBC Connect: ASEAN and Beyond จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ธนาคารกรุงเทพ, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, ไอคอนสยาม , กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.