นางสาวปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทร่วมพัฒน์เซรามิค ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น-บุผนัง กระเบื้องยางไวนิลและสินค้าเกี่ยวเนื่อง (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายประพันธุ์ ขจรไพศาล ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ที่1 จากซ้าย) พร้อมทีมงาน สานต่อ “โครงการปันสุขสู้ภัยโควิด-19 จากกระเบื้อง Porcela (พอร์ซเซล่า)”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมอบถังออกซิเจน อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 อาทิ เจลแอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และผู้ที่เดือดร้อน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มูลนิธิกระจกเงา พร้อมทั้งมีแผนที่จะขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศต่อไป

Porcela-ปันสุขมูลนิธิกระจกเงา.jpg