PEACE มอบเครื่องใช้-อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อนำไปส่งต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สุทธิชัย พูนลาภทวี (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PEACE ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี บริจาคของใช้เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว (ในความอุปถัมภ์ของพระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ) เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ และนำไปส่งต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีทีมงานมูลนิธิสวนแก้วเป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)