บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Ocean Life Open House “เปิดมุมมองใหม่ ก้าวสู่ insurtech กับสาย IT ตัวจริง” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมถึงโครงการที่น่าสนใจ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) แก่นักศึกษา สจล. มจพ. และมจธ. Online ผ่านทาง Zoom ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. วิทยากรได้แก่
1. คุณปรีชาชาญ ชูลิกรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คุณกิตติพงษ์ สุพรรณ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่าย (IT Developer)
3. คุณวัลลภ จงสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ (Project Manager)
(กรุณาเข้ามาก่อนเวลา 15 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมในการฟังบรรยาย)
Link Zoom :
https://zoom.us/j/91884465714…
Meeting ID: 918 8446 5714
Passcode: 817848
ลงทะเบียนเข้ารว่มงานล่วงหน้าได้ตามข้อมูลประชาสัมพันธ์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP26z-X4LCp5QItAYTT3AbIdJ1QwYbKCW10pAF58jALRhTmA/viewform

Line_Open-House_2022_Free.jpg