นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ “สร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย”
.
– วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
– เวลา 16.00 – 17.00 น.
– ผ่านระบบ ZOOM
– ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
โดย…วิทยากร คุณจริมจิต พันธ์ทวี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
.
>ดำเนินรายการ โดย
รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และอาจารย์ประจำนิเทศ@นิด้า
.
ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีตั้งแต่บัดนี้ – 19 พ.ย. 64!!
Link >>https://1th.me/SkfN9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.099-287-4647

talkteach-อ.ชุติสันต์1000.jpg