KENSINGTON KHAOYAI มอบเครื่องแสดงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

KENSINGTON KHAOYAI (เคนซิงตัน เขาใหญ่) โครงการอสังหาริมทรัพย์สไตล์อังกฤษบนพื้นที่ 130 ไร่ อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา, การกีฬาแห่งประเทศไทย, หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดนครราชสีมา นำรายได้จากการจัดงานวิ่งการกุศล KENSINGTON RUN 2020 ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เครื่องแสดงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด รุ่น EV1000 Clinical Platform มูลค่า 767,500 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี ละแย้ม ทิพสิงห์ ผู้จัดการโครงการเคนซิงตัน เขาใหญ่ เป็นตัวแทนมอบ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Final.JPG