KBTG กวาด 6 รางวัลด้านเทคโนโลยีและบุคลากรจากเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย มุ่งหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของอาเซียนภายในปี 68

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – Media OutReach – 26 ต.ค. 2566 -KBTG คว้า 6 รางวัลในเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย ทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากร พร้อมประกาศเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในระดับอาเซียนภายในปี 2568 ด้วยการยกระดับกระบวนการและปฏิบัติการภายในองค์กร การดูแลบุคลากร ผู้เป็นกุญแจสำคัญสู่ทุกความสำเร็จของ KBTG เพื่อก้าวสู่เส้นทางการเป็นบริษัทระดับโลก (World Class Company) ในอนาคต

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า KBTG ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้ขับเคลื่อนทางด้านไอทีของธนาคารกสิกรไทย มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Best Tech Organization in Southeast Asia) ภายในปี 2568 จึงมีการพัฒนากลยุทธ์และยกระดับขีดความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับโจทย์ธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย ในการดำรงความเป็นผู้นำการเงินโลกดิจิทัล ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหัวใจในการพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทั้งการคิดค้นหรือวิจัยนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับลูกค้าและพันธมิตร การยกระดับกระบวนการและปฏิบัติการภายในองค์กร และที่สำคัญที่สุดคือการดูแลบุคลากร ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา KBTG สามารถคว้ารางวัลระดับภูมิภาคจากเวทีองค์กรชั้นนำระดับสากล รวม 6 รางวัล ประกอบด้วย

 1. รางวัลGood Design Award 2023 รางวัลด้านการออกแบบจากผลงาน K PLUS Vietnam แอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย ที่พัฒนาต่อยอดจากแอป K PLUS ในไทย ออกแบบ UX/UI โดยทีม Beacon Interface เพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมและมุมมองต่อ Mobile Banking ตอบโจทย์ความต้องการของชาวเวียดนามได้อย่างตรงจุด โดยในปัจจุบัน K PLUS Vietnam มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 700,000 คน รางวัลนี้จัดโดย Japan Institute of Design Promotion เพื่อมอบให้กับผลงานดีไซน์ยอดเยี่ยมจาก 45 ประเทศทั่วโลก2. รางวัล VMware Customer Achievement Awards 2023 ในสาขา Cloud Infrastructure Innovator จากการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแบบ End-to-End เพื่อลดช่องว่างระหว่าง Dev (Development) และ Ops (Operations) ให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งมอบบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในภาคบริการทางการเงินของไทย จัดโดย VMware ผู้ให้บริการโซลูชัน Cloud Computing และ Virtualization เพื่อมอบให้กับบริษัทในภูมิภาค APJ (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น) ที่โดดเด่นด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

  3. รางวัล AIBP Enterprise Innovation Awards 2023 สำหรับโปรแกรม KBTG Transformation ที่ช่วยเพิ่ม Productivity และ Quality ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำให้ KBTG สามารถส่งมอบโปรเจคไอทีได้ปริมาณมากขึ้น รวมถึงลดจำนวน Incident ลงถึง 60% ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทยและ KBTG ได้อย่างไม่มีสะดุด จัดโดย ASEAN Innovation Business Platform (AIBP) หน่วยงานธุรกิจของ Industry Platform บริษัทด้าน Growth Consulting ในประเทศสิงคโปร์ โดยมอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้าน Digital Transformation และ Innovation ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสิ้น 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย

  4. รางวัล Best Companies to Work for in Asia 2023 – Thailand Region รางวัลการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่ และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากงาน HR ASIA – Best Companies to Work for in Asia 2023 ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย จัดโดยนิตยสาร HR Asia โดยมี Business Media International (BMI) เป็นผู้สำรวจความผูกพันของพนักงานผ่าน Total Engagement Assessment Model มากกว่า 2 ล้านคนทั่วเอเชีย

  5. Asian Technology Excellence Awards 2023 ในสาขา AI – Financial Technology จากผลงาน Car AI โดยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI ตรวจจับสภาพความเสียหายของรถจากภาพถ่าย ให้ผู้ใช้บริการสามารถถ่ายภาพและส่งเข้าระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา ซึ่งช่วยลดต้นทุน เวลา และ Human Bias ที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจต่างๆ ทั้งธุรกิจประกันภัยรถยนต์ บริการซ่อม ซื้อขาย และสินเชื่อรถยนต์ รางวัลนี้จัดโดย Asian Business Review นิตยสารธุรกิจชั้นนำในระดับภูมิภาค มอบให้กับบริษัทที่ผลิตโปรเจคและนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากทั่วเอเชีย

  6. รางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 Vietnam มอบให้กับ KBTG Vietnam ในสาขา Fast Enterprise Category สำหรับธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วและครอบคลุมในด้านรายได้ ส่วนแบ่งการตลาด ฐานผู้ใช้ ผลกำไร รวมถึงการเติบโต การจดจำแบรนด์ในตลาด และพร้อมรองรับกลยุทธ์การขยายตัวในระดับภูมิภาค จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

  นายเรืองโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลต่าง ๆ ที่ KBTG ได้รับ สะท้อนความมุ่งมั่นและตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีในไทยและอาเซียนที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล ซึ่ง KBTG จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ พร้อมมุ่งสู่เส้นทางการเป็นบริษัทระดับโลกต่อไป โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน หรือต้องการเป็นพันธมิตรเพื่อพัฒนา Product ใหม่ๆ กับทาง KBTG สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kbtg.tech