KBTG กวาด 6 รางวัลด้านเทคโนโลยีและบุคลากรจากเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย มุ่งหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของอาเซียนภายในปี 68

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – Media OutReach – 26 ต.ค. 2566 -KBTG คว้า 6 รางวัลในเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย ทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากร พร้อมประกาศเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในระดับอาเซียนภายในปี 2568 ด้วยการยกระดับกระบว… อ่านเพิ่ม