JGAB Young Designer Competition 2023 เขย่าวงการอัญมณีไทยสู่สากล

นางสาวอนุชนา วิชเวช ผู้อำนวยการโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล “JGAB Young Designer Competition 2023” เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ แสดงความ สามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีระดับอาเซียน ในงาน “Jewellery & Gem ASEAN Bangkok” (JGAB) โดยงานนี้มีนักศึกษาจากสถาบันออกแบบชื่อดังส่งผลงานเข้าร่วมถึง 26 ทีม โดยทีม ENRTHMETHYST จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินำโดย นายทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์, นายสุรศักดิ์ มณีเสถียรรัตน, นายชยันกิติภัทร ยงค์พีระกุล ร่วมตัดสิน ณ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Pic2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: อินฟอร์มา มาร์เก็ต

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง