ไฮเออร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Haier Inspire Future Dreams Badminton Camp 2023 แคมป์แบดมินตันเพื่อต่อยอดศักยภาพเยาวชนไทย”

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 13 สิงหาคม 2566, ไฮเออร์ (ประเทศไทย) ผู้น าด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกและแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 14 ปีซ้อน ได้จัดกิจกรรม แบดมินตัน “Haier Inspire Future Dreams Badminton Camp 2023” เพื่อให้เยาวชนไทยที่มีใจรักในกีฬา แบดมินตันได้เติมเต็มทักษะและความฝัน กิจกรรมนี้ส าหรับนักกีฬาเยาวชนที่ชนะการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

ระดับโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2566 (Haier Nationwide Youth Badminton Championships 2023) โดยมี วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมศักยภาพให้นักกีฬาเยาวชนของประเทศไทยให้มีโอกาสในพัฒนาศักยภาพตนเอง และเติบโตไปสู่อนาคตการเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต ซึ่งกีฬาแบดมินตันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่มีบทบาทส าคัญ ในการส่งเสริมสุขภาพให้กับเยาวชนไทย ในด้านทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลิกภาพได้ โดยกิจกรรม แคมป์ ดังกล่าวนี้จัดโดย บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์(ประเทศไทย) จ ากัด และความร่วมมือ จากกรมพลศึกษา โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการออกก าลังกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนใน การต่อยอดฝีมือและศักยภาพในการเล่นกีฬาแบดมินตัน พร้อมมีตัวแทนนักกีฬาแบดมินตันจากประเทศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาเลเซีย และ ฟิ ลิปปินส์ เข้าร่วมด้วย

มร.จางเจิ้งฮุ้ย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร์ ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กล่าวถึง จุดประสงค์ของการเข้ามาสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความต้องการให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึง เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง เช่นเดียวกันกับ ไฮเออร์ ผู้น าด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ที่ให้ความส าคัญ ในการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ที่ดีผ่านการใช้งานผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น  เครื่องปรับอากาศ UV-Cool Series ที่มาพร้อมเทคโนโลยี UVC Sterilization มีประสิทธภาพในการยับยั้งเชื้อ โรคกลุ่ม Covid-19 ได้สูงสุดถึง 99.99% และเครื่องซักผ้ารุ่น Self-Cleaning Series ที่มาพร้อม เทคโนโลยี Self-Cleaning ในการล้างถังซักทุกครั้ง และขจัดสิ่งสกปรกได้ถึง 99.9% อีกด้วย

ในระหว่างการจัดกิจกรรมแคมป์ นี้นักกีฬาแบดมินตันเยาวชน แทนจากประเทศมาเลเซีย และ ฟิ ลิปปินส์ ได้ท า กิจกรรมร่วมกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้ง 2 คนของ ไฮเออร์ ประเทศไทย อย่าง คุณบอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์  นักแสดงมากความสามารถที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ซึ่งมามอบความบันเทิง ความสนุกสนานภายในงาน และ

นอกจากนี้ยังมี คุณปอป้อ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักกีฬาแบดมินตันดีกรีแชมป์ โลกประเภทคู่ผสม มาเทรนนิ่งมอบ ความรู้ พร้อมเทคนิคในการเล่นกีฬาแบดมินตัน เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะในการแบ่งปัน ประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ของกีฬา แบดมินตัน ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดต่อในอนาคตได้

ในท้ายที่สุดกิจกรรม “Haier Inspire Future Dreams Badminton Camp 2023” ถือเป็นแคมป์ ที่ต่อยอดมาจาก ความใส่ใจด้านสุขภาพ และแคมป์ นี้ถือเป็นโอกาสที่ดีส าหรับไฮเออร์ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริม การเรียนรู้และพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการแข่งขันแบดมินตัน เติมเต็มความฝันให้กับเยาวชนและสร้างแรง บันดาลในการพัฒนาฝีมือสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตต่อไป

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมต่าง ๆ จากไฮเออร์ได้ที่ Facebook : Haier Thailand,  Instagram : @haierthailand_official, X (Twitter) : @ThailandHaier และ TikTok : @haier_thailand หรือดู รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม ได้ที่https://www.haier.com/th