Global Times: “ซินเจียง” จากพื้นที่ห่างไกล สู่ศูนย์กลางโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางเยือนเขตปกครองตนเองซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนอีกครั้ง หลังการมาเยือนครั้งแรกเมื่อ 8 ปีที่แล้วในปี 2557 พร้อมกับเน้นย้ำถึงความพยายามปฏิบัติตามนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเต็มที่ในการปกครองซินเจียงในโลกยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นเสถียรภาพทางสังคมและความมั่นคงอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายหลัก พร้อมกับส่งเสริมบทบาทที่สำคัญของซินเจียงในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative)

บรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่า การเยือนซินเจียงของผู้นำจีนในครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า หลังผ่านการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานสำคัญจากความไม่สงบสู่เสถียรภาพ ซินเจียงกำลังเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการเป็นสะพานเชื่อมการเปิดกว้างทางภาคตะวันตกของจีน

ในระหว่างการเยือนซินเจียงเมื่อวันอังคารถึงวันศุกร์ที่แล้ว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองอุรุมชี เมืองฉือเหอจื่อ และเมืองถูหลู่ฟาน รวมถึงเยี่ยมเยือนหมู่บ้านหลายแห่ง และบริษัทซินเจียงการผลิตและการก่อสร้าง (Xinjiang Production and Construction Corps) พร้อมพูดคุยกับชาวบ้านในท้องถิ่น

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เรียกร้องให้มีการพัฒนาซินเจียงให้กลายเป็นภูมิภาคที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สามัคคี เจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม และมีระบบนิเวศที่ดี เพื่อที่ผู้คนจะได้อยู่อาศัยและทำงานอย่างมีความสุข

รองศาสตราจารย์หวัง อวี้ถิง จากสถาบันพรมแดนศึกษาแห่งสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน กล่าวกับหนังสือพิมพ์โกลบอล ไทม์ส (Global Times) ว่า การเยือนซินเจียงของนายสี จิ้นผิง เป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนและสำคัญว่า หลังจากสามารถรักษาเสถียรภาพได้ยาวนานและบรรลุผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซินเจียงกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ และก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางหลักของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและการเปิดกว้างทางภาคตะวันตกของจีน

นายหวังกล่าวว่า ซินเจียงและภาคตะวันตกทั้งหมดของจีนได้บรรลุซึ่งเสถียรภาพ นับเป็นการวางรากฐานสำหรับประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาภาคตะวันตก รวมถึงกระชับความร่วมมือกับประเทศในเอเชียกลางและเอเชียตะวันตก พร้อมกับเน้นย้ำถึงบทบาทของซินเจียงในฐานะศูนย์กลางของแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (Silk Road Economic Belt) โดยระบุว่ามีความหมายและมีคุณค่าเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่ง

เมื่อวันอังคารที่แล้ว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนระหว่างประเทศอุรุมชี (Urumqi International Land Port) พร้อมกล่าวว่า “โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนับตั้งแต่ริเริ่มขึ้น ในขณะที่โครงการยังคงเดินหน้าต่อไป ซินเจียงไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลอีกต่อไป แต่เป็นพื้นที่หลักและศูนย์กลางที่สำคัญ ภารกิจที่พวกคุณทำมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์”

นายหวังกล่าวด้วยว่า การเยือนซินเจียงของผู้นำจีนยังแสดงให้เห็นถึงนโยบายการปกครองซินเจียงที่สมบูรณ์มากขึ้นในยุคใหม่ ครอบคลุมการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยการสร้างความสามัคคีทางชาติพันธุ์ การหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมของซินเจียง การส่งเสริมความมั่งคั่งของชาวบ้านในท้องถิ่น และการพัฒนาซินเจียงในระยะยาว

นายหวังกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จากจีนสามารถส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกจากพื้นที่ชายฝั่งทะเล และไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ผ่านศูนย์กลางการขนส่งทางบกของซินเจียง ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น แต่ยังช่วยเร่งการเปิดกว้างของภูมิภาคนี้อีกด้วย

pic11.jpg