CGTN: เหตุใดปรัชญาการพัฒนาของจีนช่วยให้โลกเจริญรุ่งเรืองได้

เมื่อโลกเผชิญกับปัญหาท้าทายมากมาย รวมถึงการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ความขัดแย้งระดับภูมิภาค และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามากีดกันโลกาภิวัตน์ ประชาคมโลกก็กำลังมุ่งขับเคลื่อนความก้าวหน้า พร้อมกอบกู้สันติภาพและโลกาภิบาลทั่วโลกในคราวเดียวกัน


ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้มีถ้อยแถลงขณะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาระดับโลกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางออนไลน์ว่า “นี่เป็นยุคสมัยที่เต็มไปด้วยปัญหาท้าทาย แต่ก็ยังถือเป็นยุคสมัยแห่งความหวังด้วย”

ปธน.สี เปิดเผยว่า บางประเทศได้นำการพัฒนามาเป็นประเด็นทางการเมืองทั้งยังลดทอนความสำคัญลง โดยสร้าง “รั้วสูงกั้นสนามเล็ก ๆ” เอาไว้ พร้อมประกาศมาตรการคว่ำบาตรระดับสูงสุด ทั้งยังทำให้เกิดการแตกแยกและการปะทะ

ปธน.สีได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกยอมรับแนวโน้มของโลก เพิ่มความเชื่อมั่น และร่วมมือร่วมใจโดยมีแรงจูงใจอย่างแรงกล้าในการส่งเสริมความก้าวหน้าของโลก และผลักดันกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ให้ประโยชน์กับทุกคน มอบสมดุล เอื้อให้เกิดการประสานงาน ความทั่วถึง ความร่วมมือที่ให้ประโยชน์กับทุกฝ่าย และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

ทำให้ฝันเป็นจริง เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ปธน.สีได้บอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์สมัยที่เขาเป็นเกษตรกรบนที่ราบสูงดินลมหอบเมื่อช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1960 ที่งานดังกล่าว

ผู้นำจีนเปิดเผยว่า หลังจากที่เขาได้เดินทางเยือนเมือง ชุมชน และหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้งในจีนและประเทศอื่น ๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สิ่งที่เขาได้จากการสัญจรพื้นที่เหล่านี้คือ ความฝันในการมีชีวิตที่ดีกว่าและความมั่นคงทางสังคมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเท่านั้น

ปธน.สีเน้นย้ำให้นำประเด็นด้านการพัฒนาเป็นหัวใจหลักของวาระระดับโลก โดยได้เรียกร้องให้มีการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ และบรรลุฉันทามติทางการเมืองร่วมกันว่า ทุกคนจะเห็นคุณค่าของการพัฒนาและทุกประเทศจะร่วมมือกันอย่างจริงจัง

เดินหน้าสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน

ภายใต้การนำของปธน.สี จีนได้มุ่งมั่นในการสร้างโลกที่เจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ปธน.สีได้ให้ข้อเสนอไว้ 4 ข้อในการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน

เขาได้เรียกร้องให้มีการบรรลุฉันทามติระดับโลกว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนา โดยกล่าวว่า “ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคง และสิทธิมนุษยชนจะคงอยู่ต่อไปได้ ก็ต่อเมื่อคนทั่วโลกมีชีวิตที่ดีกว่า ”

เขาเปิดเผยว่า ประชาคมโลกควรทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา พร้อมเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง และระบบโลกาภิบาลที่ยุติธรรมและเสมอภาค

การกีดกันทางการค้าจะส่งผลสะท้อนกลับเหมือนบูมเมอแรง ผู้ที่พยายามเกาะตัวเป็นกลุ่มก้อนกันเองท้ายที่สุดจะถูกโดดเดี่ยว โดยปธน.สีเสริมว่า การคว่ำบาตรระดับสูงสุดไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใด การแตกแกนและการทำให้ซัพพลายสะดุดไม่ได้เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือยั่งยืน

ประธานาธิบดีจีนยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสนับสนุนกลไกใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา โดยควรยกระดับการคิดค้นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่นเดียวกับนวัตกรรมระดับสถาบัน ส่งเสริมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เชื่อมต่อช่องว่างทางดิจิทัล และเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคคาร์บอนต่ำ

ในแง่ของการพัฒนานั้น ไม่มีประเทศหรือบุคคลใดควรถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง โดยปธน.สีได้เรียกร้องให้ทั่วโลกร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า

ปธน.สี กล่าวว่า “ประเทศพัฒนาแล้วควรทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ประเทศกำลังพัฒนาควรกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้น ประเทศโลกเหนือและโลกใต้ควรพบกันครึ่งทาง”

สัญญาอันหนักแน่นของจีน

ปธน.สีคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งมนุษยชาติ โดยได้เสนอแผนการพัฒนาโลก (GDI) ขึ้นที่การอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 76 เมื่อเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา ในการผลักดันการพัฒนาโลกสู่ยุคใหม่ที่เติบโตได้อย่างสมดุล ร่วมมือร่วมใจ และทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างอบอุ่นและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกว่า 100 ประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ปธน.สีได้ประกาศแผนการขั้นต่อไปของจีน เพื่อเดินหน้าสนับสนุนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำค.ศ. 2030 และส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทั่วโลก

จีนจะยกระดับกองทุนความช่วยเหลือจากความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation Assistance Fund) เป็นกองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโลกและใต้-ใต้ (Global Development and South-South Cooperation Fund) โดยสมทบเงินเพิ่ม 1 พันล้านดอลลาร์เข้ากองทุนดังกล่าว จากเดิมที่ให้คำมั่นไปแล้ว 3 พันล้านดอลลาร์ ทั้งยังให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในกองทุนสันติภาพและการพัฒนาของสหประชาชาติ (UN Peace and Development Trust Fund) ด้วย

ปธน.สี เปิดเผยว่า จีนยินดีร่วมงานกับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการบรรเทาและกำจัดความยากจนให้หมดไป พัฒนาการผลิตและจัดส่งอาหาร ยกระดับการพัฒนาอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม คิดค้นนวัตกรรมวัคซีน เดินหน้าการวิจัยและพัฒนา พร้อมส่งเสริมการสร้างอุตสาหกรรมและการเชื่อมต่อ

ประธานาธิบดีจีนเปิดเผยว่า จีนจะตั้งเวทีแบ่งปันประสบการณ์และความรู้เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของโลก จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาระดับโลก และเครือข่ายความรู้ระดับโลกเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปกครองและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

ปธน.สี กล่าวว่า “เราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของเยาวชน และเข้ามามีบทบาทในการเปิดตัวแผนดำเนินการระดับโลกในเรื่องนี้ เพื่อหลอมรวมความเข้มแข็งให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อรองรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำค.ศ. 2030”

https://news.cgtn.com/news/2022-06-24/Xi-Jinping-hosts-High-level-Dialogue-on-Global-Development-1b84KzgwYko/index.html