CGTN: เผิง ลี่หยวน ส่งเสริมจีน-อินโดนีเซีย ยกระดับการแลกเปลี่ยนด้านสวัสดิการสังคม

นางเผิง ลี่หยวน ภริยาของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เรียกร้องให้จีนและอินโดนีเซียยกระดับการแลกเปลี่ยนด้านสวัสดิการสังคม และร่วมกันปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

นางเผิงกล่าวในระหว่างการพบปะพูดคุยกับนางอิเรียนา โจโก วิโดโด สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอินโดนีเซีย ในช่วงบ่ายวันพุธ

นางเผิงได้กล่าวชื่นชมนางอิเรียนาที่มีความกระตือรือร้นในเรื่องของสวัสดิการสังคม และได้บอกเล่าเกี่ยวกับนโยบายเชิงรุกและความสำเร็จของจีนในการรักษาและป้องกันวัณโรคและเอชไอวี/เอดส์

นางเผิงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีขององค์การอนามัยโลก (WHO) ด้านวัณโรคและเอชไอวี/เอดส์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 โดยอุทิศตนสนับสนุนความพยายามระดับโลกในการต่อสู้กับโรคเหล่านี้มาอย่างยาวนาน ในการกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมออนไลน์เนื่องในวันวัณโรคสากล ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยองค์การอนามัยโลกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม นางเผิงได้บอกเล่าประสบการณ์ในการเยี่ยมเยือนสถานพยาบาล โรงเรียน และชุมชนหลายแห่ง นับตั้งแต่เข้าร่วมความพยายามต่อต้านวัณโรคเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้ว

ในพิธีเปิดการประชุมสมัยวิสามัญนอกรอบการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติว่าด้วยโรคเอดส์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 นางเผิงได้เรียกร้องให้ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพในทุกประเทศร่วมมือกันและดำเนินการเพื่อยกระดับการป้องกันและการรักษาโรคเอดส์และวัณโรค เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติและเพื่อสร้างประชาคมสุขภาพระดับโลกสำหรับทุกคน

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา นักศึกษาจากสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยอูดายานา (Udayana University) ในบาหลี ได้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและร้องเพลง “เบงกาวัน โซโล” (Bengawan Solo) ของอินโดนีเซียเป็นภาษาจีน

นางเผิงกล่าวชื่นชมนักศึกษาและขอบคุณนักดนตรีที่ร่วมการแสดง นักศึกษาบางคนส่งเสียงเรียกด้วยความรักว่า “สวัสดีค่ะคุณแม่เผิง” และนางเผิงก็ตอบรับด้วยความยินดี

นางเผิงถามนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิต พร้อมกับส่งเสริมให้ตั้งใจเรียนภาษาจีนต่อไป และกล่าวว่ายินดีต้อนรับเยาวชนชาวอินโดนีเซียให้มาเยือนจีนและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เพื่อเป็นตัวแทนของความร่วมมือจีน-อินโดนีเซีย

นางเผิงและนางอิเรียนายังได้ชมการแสดงวัฒนธรรมและศิลปะดั้งเดิมของอินโดนีเซีย รวมถึงนิทรรศการงานหัตถกรรมของอินโดนีเซีย

เด็กสาวท้องถิ่นแต่งชุดสดใสได้แสดงระบำบาหลี (Pendet Dance) แบบดั้งเดิมเพื่อต้อนรับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีน นางเผิงได้พูดคุยกับนักแสดงอย่างเป็นกันเอง และชื่นชมผ้าไหมทอมือที่มีเอกลักษณ์ของบาหลีว่างดงามประณีต

นอกจากนี้ นางเผิงและนางอิเรียนายังได้ดื่มชา พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว และเพลิดเพลินกับเสียงเพลงด้วยกัน

วิดีโอ – https://www.youtube.com/watch?v=xhnjiDVX00E

Press-Releases_Th.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง