CGTN: สี จิ้นผิง ส่งเสริมการสร้างความรู้สึกร่วมของชุมชน มุ่งรวมชาติจีนให้เป็นหนึ่งเดียว

เพลงพื้นบ้านยอดนิยมของจีนเพลงหนึ่งขับขานว่า “พี่น้องจาก 56 กลุ่มชาติพันธุ์คือครอบครัวเดียวกัน”

ข้อมูลสถิติปี 2564 ระบุว่า ประเทศจีนเป็นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ 56 กลุ่ม โดยชาวฮั่นมีสัดส่วนสูงสุดประมาณ 91.5% ของประชากรทั้งหมด ส่วนเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนั้น เป็นภูมิภาคที่มีหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 45 กลุ่ม

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมความสามัคคีและความก้าวหน้าของกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาติจีน ในระหว่างการเยือนเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันอังคารถึงช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมา

อนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ

อารยธรรมจีนที่แผ่อิทธิพลกว้างไกลและหยั่งรากลึกนั้น ประกอบด้วยวัฒนธรรมที่โดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ นายสี จิ้นผิง กล่าวขณะชมการแสดงที่เรียกว่า “มานาส” (Manas) ของชนกลุ่มน้อยชาวคีร์กีซ ณ พิพิธภัณฑ์เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

การแสดงดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า มรดกทางวัฒนธรรมอย่าง “มานาส” เป็นสมบัติล้ำค่าทั้งของชาวคีร์กีซและประเทศจีน พร้อมกับเรียกร้องให้พยายามอนุรักษ์และส่งเสริมให้มากขึ้น

สมุดปกขาวที่เผยแพร่โดยสำนักสารสนเทศของคณะมุขมนตรีเมื่อปีที่แล้ว ระบุว่า ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในซินเจียงล้วนมีวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับชาติและระดับเขตปกครองตนเอง ขณะเดียวกัน แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 133 แห่งก็ได้รับการคุ้มครองจากทางการ

สมุดปกขาวดังกล่าวระบุว่า ประเพณีวัฒนธรรมของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในซินเจียงได้รับการคุ้มครองอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น งานวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างเทศกาลโคมไฟฮั่น (Han Lantern Festival), การร้องรำทำเพลงของชาวอุยกูร์ (Uygur Meshrep), การแข่งขันร้องเพลงของชาวคาซัค (Kazak Aytes), งานร้องเพลงของชาวคีร์กีซ (Kirgiz Kobuz Ballad Singing Fair), เทศกาลระดับชาติของชาวมองโกเลีย (Mongolian Nadam Fair) และเทศกาลเพลงพื้นบ้าน (Hui Hua’er Folk Song Festival) ซึ่งยังคงมีการเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลาย

ยกระดับความเป็นอยู่ของทุกกลุ่มชาติพันธุ์

ขณะเยี่ยมเยือนชุมชนกู่หยวนเซียง ในเขตเทียนซาน เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปรับปรุงบริการชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทุกกลุ่มชาติพันธุ์

ในช่วงบ่ายวันพุธ ประธานาธิบดีจีนได้เดินทางไปยังเมืองฉือเหอจื่อ เพื่อเยี่ยมเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทซินเจียงการผลิตและการก่อสร้าง (Xinjiang Production and Construction Corps หรือ XPCC) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ผู้นำจีนยกย่องว่า “ไม่อาจมีใครมาทดแทนได้”

XPCC เป็นองค์ประกอบสำคัญของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ โดยเป็นองค์กรทางสังคมพิเศษที่กำกับดูแลกิจการทางกฎหมายและการบริหารภายในด้วยตัวเอง โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐและภูมิภาค อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการเกษตรและปกป้องดินแดน

นายสี จิ้นผิง ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่และพนักงานของ XPCC และแสดงความพอใจกับความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ของ XPCC ในการปฏิรูปและการพัฒนา ซึ่งเจ้าหน้าที่และพนักงานเองก็ควรภาคภูมิใจด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ เขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ XPCC ในการบุกเบิกพื้นที่และปกป้องดินแดน รวมถึงความพยายามของกองทัพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรระดับรากหญ้า การพัฒนาการเกษตรแบบพิเศษที่เหมาะกับลักษณะในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างกองทัพและชุมชนในท้องถิ่น

เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีธุรกิจเจริญรุ่งเรือง โดยจีดีพีของซินเจียงเติบโต 7% ในปี 2564 คิดเป็นมูลค่ารวม 1.6 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 2.532 แสนล้านดอลลาร์)

สำนักงานสถิติของซินเจียงระบุว่า มีการสร้างงานในเมืองจำนวน 477,400 ตำแหน่ง ส่งผลให้อัตราว่างงานในเขตเมืองที่มีการสำรวจลดลง 1.1 จุดเปอร์เซ็นต์ สู่ระดับ 2.2%

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังได้เน้นย้ำเรื่องการบ่มเพาะผู้มีความสามารถ การตอบสนองต่อโควิด-19 ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) ในระหว่างภารกิจการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

https://news.cgtn.com/news/2022-07-15/China-urges-better-preservation-efforts-for-ethnic-minority-cultures-1bGeb7a8uu4/index.html

วิดีโอ – https://www.youtube.com/watch?v=XKYlxXlTd9s

474847.jpg