CGTN: จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

คุณหม่า เหยียนหรู (Ma Yanru) สตรีวัย 59 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุทางวัฒนธรรม กำลังทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อบูรณะดาบเหล็กสมัยราชวงศ์ฮั่นที่มีอายุกว่า 2,000 ปี

เมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ คุณหม่าพบว่ามีด้ายทองพันอยู่รอบดาบ และพบลายไม้บนฝักดาบ ซึ่งลายไม้ดังกล่าวบ่งชี้ว่า วัตถุนี้มาจากป่าไม้ใบใหญ่ (Broadleaf Forest)

คุณหม่ากล่าวว่า เราสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากได้จากดาบสมัยฮั่นเล่มนี้ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สูงมาก เนื่องจากเป็นหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดในยุคจีนโบราณ

“ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมจีนหรือวัฒนธรรมในส่วนอื่นของโลก มรดกทางวัฒนธรรมทั้งหมดล้วนสืบทอดได้ด้วยการอนุรักษ์วัตถุต่าง ๆ” คุณหม่ากล่าว

“เมื่อเราเห็นวัตถุสิ่งของ เราจะนึกถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น ซึ่งทำให้เราอยากสำรวจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนโบราณให้มากยิ่งขึ้น”

“ด้วยวัตถุเหล่านี้ เราสามารถตรวจสอบสมมติฐานและหาคำตอบได้” คุณหม่ากล่าวเสริม

คุณหม่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมในประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างยิ่งยวด

ภาษิตจีนโบราณกล่าวไว้ว่า “ทุกสิ่งในโลกมีกฎแห่งการอยู่รอดและวิวัฒนาการตัวเอง แต่ก็รู้วิธีรักษารากเหง้าของตัวเอง”

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ได้สะท้อนความคิดนี้ด้วยการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอยู่บ่อยครั้ง เขาเชื่อว่าการที่อารยธรรมจีนมีอายุยืนยาวเช่นนี้ เกิดจากความเข้าใจในรากเหง้าของตัวเอง

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จีนมีความก้าวหน้าอย่างมากในการอนุรักษ์โบราณวัตถุมากมาย

คุณเหรา ฉวน (Rao Quan) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ณ สิ้นปี 2564 รัฐบาลจีนมีโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนย้ายได้อยู่ในครอบครองจำนวน 108 ล้านชุด และที่เคลื่อนย้ายไม่ได้อีกราว 767,000 ชุดในประเทศ ขณะที่จำนวนแหล่งมรดกโลกในจีนมีทั้งหมด 56 แห่ง ซึ่งมากเป็นอันดับสองของโลก

ข้อมูลจากการประชุมระดับชาติว่าด้วยโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ระบุว่า จีนมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จนถึงปัจจุบัน จีนมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก 42 รายการ ซึ่งมากที่สุดในโลก

นอกจากนี้ โครงการสำคัญ ๆ ในส่วนของการอนุรักษ์โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำแพงเมืองจีน คลองใหญ่ และอื่น ๆ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยได้มีการบูรณะโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมอันมีค่าหลายหมื่นชิ้น ทั้งที่มีการเก็บรักษาอยู่แล้วและเพิ่งขุดพบ

ทั้งนี้ ในรายงานที่นายสี จิ้นผิง นำเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 เขาระบุว่า วัฒนธรรมอันรุ่มรวยของจีนเกิดจากการตกผลึกทางภูมิปัญญาของอารยธรรมจีน พร้อมกับเน้นย้ำว่าจีนจะดำเนินการให้มากขึ้นเพื่ออนุรักษ์โบราณวัตถุและมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงปกป้องและอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้น ในระหว่างที่จีนเดินหน้าพัฒนาเมืองและชนบทอย่างต่อเนื่อง

https://news.cgtn.com/news/2023-06-07/Why-does-preserving-its-cultural-heritage-matter-so-much-to-China–1krGH3GGzMA/index.html

วิดีโอ – https://www.youtube.com/watch?v=tcZl4O_U7D4