CGTN: จีนผลักดันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงในมณฑลส่านซี

การพัฒนานวัตกรรมคือพันธกิจเร่งด่วนของจีน และจีนต้องพยายามในส่วนนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงในทุก ๆ ด้าน

สารดังกล่าวได้รับการตอกย้ำในระหว่างที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เดินทางตรวจเยี่ยมมณฑลส่านซีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเป็นเวลาสองวัน โดยเขาได้กล่าวถึงนวัตกรรมและการพัฒนาคุณภาพสูงในด้านพลังงาน การอนุรักษ์ระบบนิเวศ การศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

การพัฒนานวัตกรรมคือพันธกิจเร่งด่วนที่สุด

การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือพันธกิจเร่งด่วนที่สุด โดยจีนต้องเร่งความพยายามเพื่อบรรลุผลสำเร็จในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในด้านเทคโนโลยีหลักและเทคโนโลยีสำคัญ นายสี จิ้นผิง กล่าวย้ำเมื่อวันจันทร์ในระหว่างตรวจเยี่ยมบริษัทเคมีแห่งหนึ่งเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการบริโภคและการพัฒนาอุตสาหกรรมถ่านหินจีน

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า อุตสาหกรรมเคมีถ่านหินมีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มที่ดี และต้องได้รับการพลิกโฉมให้เป็นอุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์ คาร์บอนต่ำ และมีความหลากหลาย

ปัจจุบัน ถ่านหินยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของจีน และผู้นำจีนย้ำว่าการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพันธกิจของประเทศในการบรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2603 ขณะเดียวกัน เขาได้เน้นย้ำความสำคัญของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมดั้งเดิมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์ คาร์บอนต่ำ และมีความหลากหลาย

การอนุรักษ์ระบบนิเวศคือการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

ที่ราบสูงดินลมหอบ (Loess Plateau) เคยโด่งดังจากผืนดินสีเหลืองสุดลูกหูลูกตาที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งแม่น้ำเหลือง แต่บัดนี้ได้เปลี่ยนสีไปแล้วด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละของชาวบ้านที่ช่วยกันปลูกป่า

หมู่บ้านเกาซีโกวคือต้นแบบของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ โดยในระหว่างเยี่ยมเยือนหมู่บ้านแห่งนี้ นายสี จิ้นผิง ได้ยอมรับความพยายามของชาวบ้าน พร้อมกับย้ำว่าจำเป็นต้องผสมผสานการจัดการระบบนิเวศเข้ากับการพัฒนาธุรกิจที่โดดเด่นในท้องถิ่น

ประธานาธิบดีจีนกล่าวว่า เราต้องยึดมั่นในแนวคิด “แหล่งน้ำที่ใสสะอาดและเทือกเขาอันเขียวชอุ่มเป็นสมบัติที่ประเมินค่ามิได้” ตลอดจนสำรวจแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบสอดประสานระหว่างระบบนิเวศกับเศรษฐกิจ และสร้างความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

การศึกษาคือรากฐานของการฟื้นฟูประเทศ

นายสี จิ้นผิง อธิบายถึงบทบาทสำคัญของการศึกษาในระหว่างเยี่ยมเยือนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในอำเภอซุยเต๋อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

เขากล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอารยธรรมทางสังคม การสร้างความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรม และการยกระดับความคิดสร้างสรรค์ในระดับชาติ

นอกจากนี้ เขากล่าวย้ำถึงความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา และเรียกร้องให้พยายามบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยศีลธรรม ความสามารถทางปัญญาและทางกาย และความรู้สึกเชิงสุนทรียภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีจีนได้เรียกร้องให้เพิ่มบทบาทของโรงเรียน โดยระบุว่าควรปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกด้าน พร้อมกับลดภาระของนักเรียนที่มีการบ้านมากเกินไปและต้องเรียนพิเศษ

ศิลปะพื้นบ้านคือสมบัติอันล้ำค่าของชาติจีน

นายสี จิ้นผิง ได้เยี่ยมชมศูนย์จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมในอำเภอซุยเต๋อ และกล่าวชื่นชมความพยายามของชาวบ้านในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

เขากล่าวว่า อำเภอซุยเต๋อเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดของวัฒนธรรมที่ราบสูงดินลมหอบ (Loess Culture) ซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และศิลปะพื้นบ้านมากมาย พร้อมกับตอกย้ำความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติจีน ทั้งยังมีความสำคัญต่อการสืบสานมรดกทางประวัติศาสตร์และสร้างชาติสังคมนิยมที่มีความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรม

นอกจากนี้ เขาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เชื่อมโยงกับชีวิตสมัยใหม่มากขึ้น และตอบสนองความต้องการของประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

https://news.cgtn.com/news/2021-09-16/China-highlights-innovation-for-high-quality-development-in-Shaanxi-13AdqnXt6Fi/index.html

2.jpg