CGTN: จีนตอกย้ำความสำคัญของการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เมื่อเดือนกันยายน 2564 ชาวปักกิ่งคนหนึ่งได้โทรหาสายด่วนของเมืองเพื่อร้องเรียนว่า ไม่มีเส้นทางรถเมล์ที่วิ่งใกล้กับโรงเรียนที่สร้างขึ้นใหม่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีปักกิ่ง

สองเดือนต่อมา ได้มีการเปิดเส้นทางรถเมล์สายใหม่

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของจีนที่มีประชากรมากกว่า 20 ล้านคน ได้นำแนวทางใหม่มาใช้ในการจัดการเมืองมาตั้งแต่ปี 2562 และปัจจุบันได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรบริการสาธารณะของรัฐ 49 แห่ง เพื่อให้บริการสายด่วนแก่ประชาชน

ตลอด 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน บริการสายด่วนได้รับสายที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลและร้องเรียนเกี่ยวกับบริการสาธารณะราว 750 สาย

“ทุกสายที่โทรเข้ามาทำให้เราได้รับทราบปัญหาหรือข้อเรียกร้องที่เร่งด่วนที่สุด จากนั้นเราจึงดำเนินการ” คุณเกิง อวี้ (Geng Yu) หัวหน้าฝ่ายปฏิรูปของ “หน่วยรับเรื่องร้องเรียน” สังกัดงานบริการภาครัฐ เทศบาลกรุงปักกิ่ง กล่าว “เรายึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกครองเมืองหรือการให้บริการแก่ประชาชน”

วิธีการที่ผู้บริหารเมืองใช้ในการแก้ไขปัญหาของผู้อยู่อาศัยนั้น ได้เผยให้เห็นแนวคิดของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการเมืองและวิธีการปฏิบัติต่อประชาชน

สุภาษิตจีนโบราณกล่าวไว้ว่า “น้ำทำให้เรือลอยได้ฉันใด ก็ทำให้เรือจมได้ฉันนั้น” ครั้งหนึ่งประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เคยยกคำกล่าวนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งในกรณีนี้ น้ำหมายถึงประชาชน ส่วนเรือหมายถึงความเป็นผู้นำของพรรค

คำกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่า การใส่ใจความต้องการของประชาชนอย่างจริงใจเท่านั้นจึงจะทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และนี่คือเหตุผลที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดมั่นในการรับใช้ประชาชนด้วยหัวใจ

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กระตุ้นเตือนว่า “การแก้ปัญหาที่ประชาชนมีปฏิกิริยารุนแรงที่สุด และการรับมือกับภัยคุกคามที่จะกัดกร่อนรากฐานการปกครองของพรรค” จะต้องได้รับการจัดลำดับความสำคัญสูงสุด

ในรายงานที่นายสี จิ้นผิง นำเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ในปี 2565 เขาได้ระบุไว้ว่า “เราต้องปกป้องผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาเป็นไปเพื่อประชาชนและโดยประชาชน และผลลัพธ์ได้รับการแบ่งปันให้กับประชาชน เราต้องทำงานให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน”

นอกจากนี้ นายสี จิ้นผิง ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของหลักการพื้นฐานที่ว่า “ความปรารถนาของประชาชนที่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น ต้องเป็นจุดสนใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ เราต้องพยายามต่อไปด้วยพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในการฟื้นฟูประเทศของเรา”

https://news.cgtn.com/news/2023-06-03/Why-is-people-centered-development-crucial-to-China–1kkmnFUe74Y/index.html