BEDO ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.

BEDO ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.
เมื่อวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 BEDO ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตําบลไทยบุรี อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช