5 ความโดดเด่น ยกระดับการศึกษาไทย กับ “AISL Academy Bangkok”

AISL Academy Bangkok สถาบันที่จะมาเป็นแลนด์มาร์กทางการศึกษาที่ทันสมัยระดับโลกในประเทศไทย ซึ่งเป็นแผนการก่อตั้งของ Asia International School Limited (AISL) ผู้นำเครือข่ายการบริหารการศึกษาโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งมั่นในการเสริมสร้างและนำเสนอคุณภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับครูอาจารย์อย่างมืออาชีพ

AISL Academy Bangkok มุ่งมั่นในการให้ความรู้และทักษะที่ทันสมัย เพื่อสร้างพื้นที่การศึกษาที่ทันสมัยสำหรับครูอาจารย์ทั่วโลกด้วยวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของครูผู้ฝึกสอน (Educators for Excellence) เพื่อเตรียมครูอาจารย์ให้พร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสถาบันยึดทำเลติดกับโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพฯ โดยพื้นที่นี้อยู่ภายใต้แนวคิดไฮด์พาร์ค-ฮาร์โรว์ ที่ได้มีการบูรณะพื้นที่ที่มีความเสียหายจากการกัดเซาะทะเลสาบให้กลับมาสู่สภาพที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน เช่นปัญหาการจราจร รวมถึงทำให้พื้นที่นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

5 สิ่งที่ทำให้ AISL Academy Bangkok ไม่เหมือนกับที่ใด

  1. วิสัยทัศน์ของผู้ฝึกสอนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการศึกษาไทยให้ไม่เหมือนที่ใด ที่นี่สนับสนุนในการเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านต่างๆ อย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน และเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลเหล่านั้นอย่างถ่องแท้
  2. เป็นผู้นำด้านการศึกษาอย่างแท้จริง พร้อมอัปเดตข่าวสารด้านการศึกษาและนวัตกรรมต่างๆ ให้กับผู้ศึกษาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังใช้วิธีการสอนแบบก้าวหน้า ทำให้หลักสูตรของ AISL Academy Bangkok อยู่ในระดับแนวหน้าและโดดเด่นกว่าหลักสูตรใดๆ
  3. เต็มไปด้วยการช่วยเหลือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมเรื่องการศึกษา เช่น นักวิจัย, ผู้ปกครอง และผู้ศึกษาในชั้นเรียน ทำให้ผู้ศึกษาสามารถมองเห็นมุมมองที่แตกต่างกันไปได้ง่ายและละเอียดยิ่งขึ้น ส่งผลให้การศึกษามีประสิทธิภาพ มองเห็นภาพในมุมกว้างของชุมชน จนนำไปต่อยอดในภาคเศรษฐกิจและสังคมได้
  4. AISL Academy เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงและมีพันธมิตรด้านการศึกษาทั่วโลก ทำให้ทุกคนสามารถศึกษาได้จากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและมืออาชีพ
  5. เน้นการสอนแบบสองภาษา ช่วยให้ผู้ศึกษาในเอเชียได้เข้าถึงข้อมูลของการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับท้องถิ่นนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม

 

เพราะความรู้ไม่เคยหยุดนิ่ง ดังนั้นการเรียนรู้จึงไม่มีที่สิ้นสุด AISL Academy Bangkok เชื่อมั่นกับการลงทุนด้านการศึกษา พร้อมเข้าพัฒนาเหล่าครูอาจารย์ภายในประเทศไทยและทั่วโลกด้วยหลักสูตรนานาชาติและเครือข่ายด้านการศึกษาที่ไม่เป็นรองใคร