Able to Regenerate เปิดตัวโปรแกรมค่ายฤดูร้อนเพื่อความยั่งยืนที่เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี และจ.เชียงใหม่

Able to Regenerate บริษัทกิจการเพื่อสังคมระดับชั้นนำในประเทศไทยได้เปิดตัวค่ายฤดูร้อน “Elemental Summer Camps” และขอเชิญให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 30 มิถุนายนนี้ที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวันที่ 17 กรกฎาคมถึง 11 สิงหาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยค่ายเหล่านี้ได้นำเสนออยู่บนรากฐานของแนวคิดความยั่งยืนและการพัฒนาแบบองค์รวม โดยจุดประสงค์หลัก คือนำประสบการณ์จริงในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมมาแบ่งปันกับเหล่าเยาวชน

การนำเทรนด์การจัดการอย่างยั่งยืนในไทยมากำหนดกิจกรรมสำหรับเยาวชน

นาย Gui Brotto ผู้ก่อตั้ง Able to Regenerate Co., Ltd. ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดความรับรู้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในวัยรุ่น “เราได้เห็นว่าแนวคิดด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับนิเวศและความยั่งยืนยังเป็นเรื่องที่ถูกละเลย” นาย Brotto กล่าวเพิ่มเติมว่า “เด็กๆ ต้องได้รับประสบการณ์เรื่องการฟื้นฟูในภาคปฏิบัติ ไม่เพียงแค่เป็นภาคทฤษฎีที่เป็นนามธรรม เราต้องการให้พวกเขาเชื่อมต่อกับธรรมชาติอีกครั้งและรู้สึกว่าพวกเขามีพลังที่จะเปลี่ยนโลกของเราให้ไปสู่วิถีที่ควรจะเป็น”

วิสัยทัศน์ของ นาย Brotto สอดคล้องกับเทรนด์ด้านความยั่งยืนของรัฐบาลไทย ที่เป็นเจ้าภาพการประชุม APEC เมื่อปี 2565 ไทยได้สนับสนุนแบบจำลองเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG) ให้เป็นกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่ไทยได้เปิดตัวโครงการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ หลังจากที่เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งในปีนี้โดยการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนของประเทศไทยและนำแบบจำลองเศรษฐกิจ BCG มาปฏิบัติ Able to Regenerate ได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดื่มด่ำซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของประเทศไทยในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

“Elemental Summer Camps” เป็นกิจกรรมค่ายที่มุ่งเน้นการทำโครงการเรียนรู้ ดัดแปลงทฤษฎีองค์ประกอบของธรรมชาติ ได้แก่ ดิน อากาศ ไฟ และน้ำ โดยออกแบบตามกรอบของ “National Geographic” ค่ายฤดูร้อนนี้ได้ผนวกรวมการสร้างสรรค์ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และการมีสติ ส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ปัญญาและการตัดสินใจ Able to Regenerate มองว่ากิจกรรมค่ายฤดูร้อนนี้เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิบัติตามหลักการฟื้นฟูธรรมชาติ ตั้งแต่การลดมลพิษทางอากาศไปจนถึงการลดปริมาณคาร์บอน ส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าค่ายสามารถคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้สร้างที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

โปรแกรมค่ายฤดูร้อน “Elemental Summer Camps”
หมายเหตุ: เด็ก ๆ สามารถเข้าร่วมโปรแกรมทั้งหมดหรือแต่ละสัปดาห์ได้
ค่ายฤดูร้อน Elemental Summer Camp ที่เกาะพะงัน
ภาค “ดิน” และ “น้ำ” (เริ่ม 19 ถึง 23 มิถุนายน)
ภาค “ไฟ” และ “อากาศ” (เริ่ม 26 ถึง 30 มิถุนายน)
ค่ายฤดูร้อน Elemental Summer Camp ที่เชียงใหม่
ภาคอากาศ (เริ่ม 17 ถึง 21 กรกฎาคม)
ภาคดิน (เริ่ม 24 ถึง 28 กรกฎาคม)
ภาคไฟ (เริ่ม 31 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม)
ภาคน้ำ (เริ่ม 7 ถึง 11 สิงหาคม)

ข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน “Elemental Summer Camps” สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของ Able to Regenerate (www.abletoshare.org/summercamps)

เกี่ยวกับ Able to Regenerate
Able to Regenerate เชื่อในความคิดที่ว่าการสร้างกำไรและฟื้นฟูโลกในเวลาเดียวกันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างโลกที่ธุรกิจ บุคคล และชุมชนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนที่ส่งผลดีต่อทั้งคนและโลก ภารกิจของเราคือการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมการฟื้นฟูที่สนับสนุนชุมชนทั่วโลกในการสร้างความอุดมสมบูรณ์แบบร่วมกัน Able to Regenerate มุ่งมั่นที่จะนำวิธีการที่อิงธรรมชาติและการจัดค่ายฤดูร้อนแบบโปรเจคและประสบการณ์อันช่ำชองของเรามาแนะนำคนรุ่นหนุ่มสาวในกระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิด

Website: www.abletoshare.org
Facebook: http://www.facebook.com/abletoshare
Instagram: http://www.instagram.com/abletoshare

ขบวนการเพื่อการฟื้นฟู
การฟื้นฟูโลกเป็นแนวคิดพื้นฐานสำหรับ Able to Regenerate หลักการนี้สื่อถึงแนวทางที่ครอบคลุมและเป็นรูปธรรมเพื่อฟื้นฟูและเติมเต็มระบบนิเวศภูมิความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติของโลกใบนี้ โดยระบบนิเวศของโลกมีความสามารถในการฟื้นฟูอย่างน่าทึ่ง ถ้าเราเข้าใจและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะสามารถช่วยลดผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์และส่งเสริมความยั่งยืนได้ ตัวอย่างเช่น โครงการหญ้าแฝกของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูคุณภาพดินและป้องกันการชะล้าง นี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการเกษตรฟื้นฟูในประเทศไทยที่สามารถดำเนินการได้จริง