14 ปี TOA จากใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่ม 13,000 ผืน ช่วยเหลือประชาชน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ผสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร และหน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสานต่อโครงการ “จากใจต้านภัยหนาว” ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 เดินหน้ามอบผ้าห่ม 1,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากภัยหนาวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา TOA และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว รวมจำนวนทั้งสิ้น 13,000 ผืน รวมถึงความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และงานสาธารณสุข

คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กล่าวว่า “จากที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว หลายพื้นที่มีอากาศแปรปรวน และอุณหภูมิที่หนาวเย็นลดลงอย่างต่อเนื่อง พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทาง TOA และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จึงไม่รีรอที่จะส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องคนไทย อาทิ ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ในปี 2564 นี้ เราได้ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบผ้าห่ม จำนวน 1,000 ผืน โดยมี นายอำเภอพิมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่”

ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการเป็นสะพานบุญ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่ง TOA ยึดมั่นมาเสมอว่า เมื่อเราทำธุรกิจบนผืนแผ่นดินไทย ธุรกิจเติบโต มีผลกำไรมั่นคงมาทุกวันนี้ เราต้องแบ่งปัน กลับคืนสู่สังคม ช่วยเหลือแผ่นดินไทย ช่วยเหลือคนไทย และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน…..TOA ไม่ทิ้งกัน