9krapalm.com

14 ปี TOA จากใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่ม 13,000 ผืน ช่วยเหลือประชาชน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ผสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร และหน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสานต่อโครงการ “จากใจต้านภัยหนาว” ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 เดินหน้ามอบผ้าห่ม 1,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากภัยหนาวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา TOA และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว รวมจำนวนทั้งสิ้น 13,000 ผืน รวมถึงความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และงานสาธารณสุข

คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กล่าวว่า “จากที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว หลายพื้นที่มีอากาศแปรปรวน และอุณหภูมิที่หนาวเย็นลดลงอย่างต่อเนื่อง พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทาง TOA และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จึงไม่รีรอที่จะส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องคนไทย อาทิ ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ในปี 2564 นี้ เราได้ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบผ้าห่ม จำนวน 1,000 ผืน โดยมี นายอำเภอพิมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่”

ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการเป็นสะพานบุญ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่ง TOA ยึดมั่นมาเสมอว่า เมื่อเราทำธุรกิจบนผืนแผ่นดินไทย ธุรกิจเติบโต มีผลกำไรมั่นคงมาทุกวันนี้ เราต้องแบ่งปัน กลับคืนสู่สังคม ช่วยเหลือแผ่นดินไทย ช่วยเหลือคนไทย และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน…..TOA ไม่ทิ้งกัน

Exit mobile version