ไทยเฮิร์บ รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4

คุณศรายุทธ ศุภอักษร ผู้จัดการศูนย์วิจัยพัฒนาและประกันคุณภาพ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม) เข้ารับรางวัลรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry เป็นโครงการที่จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด นั้นยึดมั่นในการประกอบกิจการ ด้วยความรับผิดชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มุ่งมั้นที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 567 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
#ไทยเฮิร์บ #รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว #ไทยเฮิร์บรับรางวัล #สถานประกอบการสีเขียว

1.jpg