โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย มอบเงินสนับสนุนชุดกีฬาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำจืด เกาะยาวน้อย

โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย มอบเงินสนับสนุนชุดกีฬาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำจืด เกาะยาวน้อย

โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย มอบเงินสนับสนุนชุดกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจืด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเล่นกีฬาของเด็กๆ ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดแข่งขันฟุตบอล ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลเกาะยาวและผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเกาะยาว จังหวัดพังงา

โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย มอบเงินสนับสนุนชุดกีฬาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำจืด เกาะยาวน้อย

online.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: capekantaryhotels

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง