โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจกสำหรับสิทธิ์ข้าราชการ

โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจกสำหรับสิทธิ์ข้าราชการ

ต้อกระจกสิทธิข้าราชการ ผ่าเลย…รอคิวไม่นาน
ดูแลโดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง บริการมาตรฐานเอกชน

โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจก สำหรับสิทธิข้าราชการ จ่ายส่วนต่างราคา 13,900 บาท
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ : 02-340-6499

1616039860425.jpg