”โนโว นอร์ดิสค์ จัดกิจกรรรมตระหนักรู้ในการเข้าถึงการดูแลโรคเบาหวาน เนืองในวันครบรอบ 100 ปี อินซูลิน และ “วันเบาหวานโลก”  

ครบรอบ 100 ปี อินซูลิน และ “วันเบาหวานโลก”  โนโว นอร์ดิสค์ จับมือ สมาคมโรคเบาหวาน จัดกิจกรรรมตระหนักรู้ในการเข้าถึงการดูแลโรคเบาหวานในหัวข้อ Together  Fight Diabetes คุมเบาหวานดี #ของมันต้องมี   โนโว นอร์ดิสค์  ร่วมมือกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมตระหนักรู้เรื่องโรคเบาหวาน และให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีอินซูลิน และ “วันเบาหวานโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF: International Diabetes Federation) ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงในการรักษา   

นายจอห์น ดอว์เบอร์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ประเทศไทย กล่าวว่า จากสถิติปี 2019 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงถึง 4.3 ล้านคน จากผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกที่มีอยู่ 463 ล้านคน นับเป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานอยู่ประมาณ 5 ล้านคน หรือเปรียบเทียบได้ว่า 1 ใน 10 คนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไปกำลังป่วยด้วยโรคเบาหวาน และมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งแสนคนต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้มีถึง 40% ที่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วย ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในเมืองไทยมีมากถึง 200 รายต่อวัน    

โนโว นอร์ดิสค์ ผู้ผลิตยารักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานเห็นความสำคัญของผู้ป่วยโรคเบาหวานมาโดยตลอด จึงไม่เคยหยุดพัฒนาอินซูลิน (ฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ช่วยร่างกายในการปรับระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไป หรือต่ำเกินไป) เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น พร้อมรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน ตลอดจนหาแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานได้เข้าถึงการดูแลรักษา และดูแลตนเองได้ดีขึ้น ทั้งในเรื่องการรักษาเบาหวานอย่างต่อเนื่อง การดูแลติดตามระดับน้ำตาลด้วยตนเอง เป็นต้น 

“การเผยแพร่ความรู้ที่ทันสมัยแก่บุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ หวังลดอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ผู้เกี่ยวข้องด้านกำหนดนโยบาย ทีมบริบาลเบาหวาน และประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ผสานความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยมุ่งผลักดันให้โรคเบาหวานเป็นวาระด้านสุขภาพของโลกและประเทศไทยที่ต้องร่วมมือกันดูแลและป้องกัน ยกระดับการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชน ตลอดจนหาแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น”

เนื่องในวันเบาหวานโลกซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี และปีนี้เป็นปีครบรอบ 100 ปีในการค้นพบอินซูลิน ทาง IDF ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ในหัวข้อ Access to Diabetes Care. If not now, When? โดยทางสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดงาน “Together Fight Diabetes ควบคุมเบาหวานดี #ของมันต้องมี” ภายใต้คอนเซปต์ “การเข้าถึงการดูแลโรคเบาหวาน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ แล้วจะต้องเมื่อไร” ซึ่งโนโว นอร์ดิสค์ พร้อมให้การสนับสนุนโครงการของ IDF และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากการจับมือกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ แล้ว โนโว นอร์ดิสค์ ยังได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลหลายแห่ง และผนึกพันธมิตร อย่าง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย เพื่อส่งมอบเวชภัณฑ์ไปยังบ้านผู้ป่วย เพื่อปกป้องผู้ปวยเบาหวานจากความเสี่ยงของ COVID-19 นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ องค์กรการกุศล เพื่อ ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 1 Action4Diabetes (A4D) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเด็กที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 1 โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางการเงินแต่ต้องการเข้าถึงการช่วยชีวิต

นอกจากนี้ โนโว นอร์ดิสค์  ยังมีแผนที่จะสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆ อาทิ  สมาคมโรคเบาหวานเพื่อให้การศึกษาแก่ บุคลาการทางการแพทย์ และผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่ห่างไกลเพื่อการเข้าถึงการรักษา  มร จอห์น ดอว์เบอร์ กล่าวปิดท้าย

320296.jpg