โควิด-19

20-23 มีนาคม 2564 (เวลา 12.00 น.) รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานในการเปิดฉีดวัคซีน COVIA-19 (SINOVAC) วันแรก สำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง โดยมี ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับบริการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,900 คน
ในโอกาสนี้ คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนในโรงพยาบาลครั้งนี้ด้วย

unnamed-file.jpg