โคปัน เผยแนวทาง WISE จัดการตัวอย่างส่งตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ

โคปัน (Copan) ได้ฤกษ์เปิดเผยชื่อแนวทางใหม่ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสภาจุลชีววิทยาคลินิกและโรคติดเชื้อแห่งยุโรป (ECCMID) ที่กลับมาจัดแบบปกติเป็นครั้งแรกในรอบสองปี ขอเชิญพบกับ WISE แนวทางแบบองค์รวมของโคปันในการจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างไปจนถึงการวิเคราะห์ภาพและการตีความข้อมูล เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ดีขึ้น

กระบวนการก่อนการวิเคราะห์ (Preanalytics) ประกอบด้วยการเก็บตัวอย่าง การประมวลผล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้ระบบวินิจฉัยต่าง ๆ สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้ กระบวนการก่อนการวิเคราะห์เป็นหนึ่งในขั้นตอนแรก ๆ ของเส้นทางอันซับซ้อนที่นำไปสู่การวินิจฉัยที่ถูกต้อง ดังนั้นขั้นตอนทั้งหมดที่ตามมาหลังจากนั้นต้องอาศัยกระบวนการก่อนการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบวินิจฉัยไม่ว่าจะก้าวล้ำเพียงใดก็ไม่สามารถเรียกสิ่งที่สูญเสียไประหว่างการเก็บตัวอย่าง การนำส่งตัวอย่าง หรือการประมวลผลตัวอย่างที่ไม่มีประสิทธิภาพให้กลับคืนมาได้

ตั้งแต่เริ่มก่อตัง โคปันทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์สำหรับการดูแลตัวอย่างทางชีวภาพ ตั้งแต่สถานที่เก็บตัวอย่างไปจนถึงเครื่องตรวจวินิจฉัยล่าสุด ด้วยเหตุนี้ โคปันจึงเป็นบริษัทเดียวในปัจจุบันที่นำเสนอโซลูชั่นจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดทั้งกระบวนการ ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง การนำส่งและการประมวลผล ไปจนถึงการวิเคราะห์ภาพและการตีความข้อมูล

การดำเนินงานของโคปันดังที่กล่าวมาข้างต้นไม่ใช่เรื่องใหม่ อย่างไรก็ตาม ที่งานประชุมวิชาการ ECCMID เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบปกติครั้งแรกหลังจากจัดงานในรูปแบบออนไลน์มาเป็นเวลาสองปี เป็นโอกาสดีที่โคปันได้เปิดเผยชื่อของแนวทางที่ครอบคลุมนี้ ซึ่งได้แก่:

WISE – Workflow-Integrated System Environment

สภาพแวดล้อมของระบบ (System Environment) เนื่องจากระบบนิเวศที่ครอบคลุมของโคปันครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างไปจนถึงการตีความข้อมูล

รองรับกระบวนการทำงานแบบครบวงจร (Workflow-Integrated) เนื่องจากโซลูชันของโคปันผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น จึงรับประกันการทำงานร่วมกันได้ของกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ รวมทั้งปรับปรุงการกำหนดมาตรฐาน

โคปันนำเสนอแนวคิดใหม่นี้ผ่านทางวิดีโอที่จัดทำขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ โดยเน้นไปที่ขั้นตอนหลักอย่างการเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง (Self-Collection) และระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ (Lab Automation)

การเก็บตัวอย่างด้วยตัวเองเข้ากับแนวทาง WISE เป็นอย่างดี เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ทำให้ไม่ว่าใครก็สามารถเก็บตัวอย่างได้ ทั้งยังสามารถทำได้จากทุกที่ ในขณะที่ระบบนิเวศที่เป็นอัตโนมัติทั้งระบบของโคปันสามารถจับคู่กับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างกับเครื่องตรวจวินิจฉัยเพื่อการจัดการตัวอย่างที่สะดวกง่ายดาย การวิเคราะห์ภาพที่มีความไวสูง และการตีความข้อมูลที่ปราศจากข้อผิดพลาด

แนวทาง WISE จะเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารของโคปันในอนาคตอันใกล้ โดยบริษัทต้องการใช้แนวทางนี้เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงการวิจัยตลอดระยะเวลา 40 ปีของบริษัทที่มีเป้าหมายเพื่อทำให้ขั้นตอนการจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจในแต่ละขั้นตอนนั้นสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะช่วยให้ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างได้อย่างเที่ยงตรง ปราศจากอคติ พร้อมทั้งปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย

เกี่ยวกับโคปัน
โคปัน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก็บตัวอย่างที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง สำหรับตรวจโรคติดเชื้อ จีโนมมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และนิติเวช พร้อมโซลูชันอัตโนมัติเพื่อรองรับขั้นตอนการทำงาน

ไอเดียของเราช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าตลอด 40 ปีในกระบวนการก่อนการวิเคราะห์ ซึ่งก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เช่น FLOQ(R) เทคโนโลยีเก็บตัวอย่างที่ปฏิวัติวงการ ขณะที่ WASPLab(R) เป็นระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติและดิจิทัลที่ใช้ฮาร์ดแวร์ทันสมัยและโมดูล A.I. เพื่อกำหนดนิยามใหม่ของระบบห้องปฏิบัติการที่เป็นอัตโนมัติทั้งระบบ

แนวทาง W orkflow-Integrated System Environment ของโคปัน สามารถติดตามตัวอย่างทางชีวภาพ ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างไปจนถึงการตรวจวินิจฉัยที่ไร้ข้อผิดพลาด จึงช่วยปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อบ่งชี้การรักษาและการดูแลผู้ป่วย

Homepage

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1812757/Copan.jpg
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1538806/Copan_Italia_Logo.jpg

PR-News_TH.jpg