แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ X-SEPA(TM) ของ 3DOM Alliance มีอายุการใช้งานยาวนานในสภาวะอุณหภูมิสูง ยาวนานกว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบดั้งเดิมในอุณหภูมิปกติ

มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนทั่วโลก ด้วยอายุการใช้งานแบตเตอรี่ราว 9,000 รอบในอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส

3DOM Alliance Inc. (“3DOM Alliance”) ประกาศพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้แผ่นกั้น X-SEPA(TM) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และอิเล็กโทรไลต์ทนต่ออุณภูมิสูงที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูง ข้อมูลจากการทดสอบวงจรชีวิตการอัดประจุและคายประจุแสดงว่า อายุการใช้งานแบตเตอรี่ภายใต้สภาวะอุณภูมิสูงยาวนานกว่าแบตเตอรี่แบบดั้งเดิมภายใต้สภาวะอุณหภูมิปกติ โดย 3DOM Alliance คาดว่าอายุการใช้งานอยู่ที่ราว 9,000 รอบ

X-SEPA(TM) พัฒนาขึ้นโดย 3DOM Alliance ประกอบด้วยแผ่นกั้น 3DOM (วัสดุแบบรูพรุนระดับมาโครที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบในสามมิติ หรือ 3-dimensionally ordered macroporous) หลายชั้น ซึ่งเป็นเมมเบรนโพลีไอไมด์ (polyimide) ทนต่อความร้อนสูงซึ่งมีรูพรุนที่จัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบในสามมิติ สิ่งนี้ส่งผลให้มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น พร้อมทั้งมีความเชื่อถือได้ การทนต่อความร้อน และอัตราการอัดประจุและคายประจุสูงที่ดีขึ้น โดยในการเตรียมการสำหรับการผลิตปริมาณมากนั้น 3DOM Alliance ได้เริ่มปล่อยตัวอย่าง X-SEPA(TM) แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ความเคลื่อนไหวเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกได้ก่อให้เกิดความต้องการโซลูชันการขนส่งเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งหลายแห่งอยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศร้อน อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิสูงเป็นสาเหตุของการเสื่อมของอิเล็กโทรไลต์สำหรับใช้งานทั่วไป ซึ่งลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลงอย่างมาก เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติจริงของการส่งเสริมแบตเตอรี่ไฟฟ้า อีกทั้งยังมีส่วนก่อให้เกิดการผลิต ของเสีย และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในภูมิภาคอุณหภูมิสูง 3DOM Alliance ได้พัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ด้วยการใช้ X-SEPA(TM) ร่วมกับอิเล็กโทรไลต์ทนต่ออุณหภูมิสูง อิเล็กโทรไลต์ทนต่ออุณหภูมิสูงดังกล่าวนี้ยับยั้งการเสื่อมในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงด้วยความหนืดและจุดเดือดที่สูง แต่ที่ผ่านมายังยากที่จะใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เนื่องจากความหนืดที่สูงทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกับแผ่นกั้นโพลิโพรพิลีนสำหรับใช้งานทั่วไป ในทางตรงกันข้าม โครงสร้างที่มีลักษณะรูพรุนสูงของ X-SEPA(TM) และคุณสมบัติการทนต่อการเปียกได้สูงของวัสดุโพลีไอไมด์ในแผ่นกั้นชนิดนี้ต่ออิเล็กโทรไลต์ออร์แกนิค ทำให้สามารถใช้อิเล็กโทรไลต์ที่มีความหนืดและจุดเดือดสูงได้

3DOM Alliance ได้ทำการทดสอบวงจรชีวิตการอัดประจุและคายประจุที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพื่อประเมินอายุการใช้งานและความทนทานของแบตเตอรี่ที่ใช้ X-SEPA(TM) และอิเล็กโทรไลต์ทนต่ออุณหภูมิสูง โดยเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ที่ใช้แผ่นกั้นและอิเล็กโทรไลต์สำหรับการใช้งานทั่วไป ดังที่แสดงในภาพ 1 ผลลัพธ์เบื้องต้นของการทดสอบที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ X-SEPA(TM) และอิเล็กโทรไลต์ทนต่ออุณภูมิสูงมีความสามารถในการเก็บประจุสูงกว่า แม้แต่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง วงจรชีวิตการอัดประจุและคายประจุของแบตเตอรี่ดังกล่าวนี้ยังยาวนานกว่าวงจรชีวิตการอัดประจุและคายประจุของแบตเตอรี่แบบดั้งเดิมในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิปกติ

ดังที่แสดงในภาพ 2 3DOM Alliance ประมาณว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ X-SEPA(TM) และอิเล็กโทรไลต์ทนต่ออุณภูมิสูงอาจจะมีวงจรชีวิตการอัดประจุและคายประจุอยู่ที่ราว 9,000 รอบ เมื่อกำหนดการสิ้นสุดวงจรชีวิตที่ความจุแบตเตอรี่คงเหลือ 60% โดย 3DOM Alliance มีแผนที่จะตรวจสอบด้วยการทดสอบต่อไปและจะประกาศผลลัพธ์เพิ่มเติมเมื่อทราบผล

บริษัท noco-noco Pte. Ltd. (“noco-noco”) ในเครือ 3DOM Alliance เป็นผู้ให้บริการโซลูชันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในสิงคโปร์ โดยมีแผนจำหน่ายแบตเตอรี่ที่ใช้ X-SEPA(TM) ผ่านบริการที่ใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่เป็นผลสัมฤทธิ์ รวมถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ปัจจุบัน noco-noco กำลังดำเนินงานเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของ 3DOM Alliance ในการใช้งานด้านการขนส่งเคลื่อนที่ผ่านหลายโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงโครงการรถมินิบัสไฟฟ้าร่วมกับ Assemblepoint Co., Ltd. ซึ่งประกาศเมื่อต้นเดือนนี้ noco-noco มุ่งใช้ X-SEPA(TM) เพื่อตอบสนองความต้องการแบตเตอรี่ที่สามารถมีสมรรถนะที่สูงขึ้นและมีความยั่งยืนในภูมิอากาศที่ร้อนกว่า เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้าในตลาดเป้าหมายดังเช่นเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับ 3DOM Alliance Inc.

3DOM Alliance Inc. ก่อตั้งขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อปี 2557 มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยและโมเดลธุรกิจที่ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3DOM Alliance Inc. ได้ที่ www.3dom.co.jp

เกี่ยวกับ noco-noco Pte. Ltd.

noco-noco Pte. Ltd. เป็นผู้ให้บริการโซลูชันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ดำเนินงานเพื่อเร่งให้โลกเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่เป็นกลางทางคาร์บอน และเป็นกิจการในเครือของ 3DOM Alliance โดย noco-noco ใช้แผ่นกั้นแบตเตอรี่หลายชั้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ อย่าง X-SEPA(TM) ประกอบกับการให้บริการการขนส่งเคลื่อนที่ที่ยั่งยืนและแพลตฟอร์มการบริหารจัดการพลังงานเชิงนวัตกรรม เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการโซลูชันพลังงานที่สะอาด มีราคาเข้าถึงได้ และยั่งยืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ noco-noco ได้ที่ www.noco-noco.com

contactus@noco-noco.com

ข้อมูลสำคัญและแหล่งเข้าถึง

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 Prime Number Holding Limited บริษัทที่ได้รับการยกเว้นซึ่งจำกัดโดยหุ้นส่วนที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (“PubCo”), Prime Number Acquisition I Corp. (“PNAC”), Prime Number Merger Sub Inc. บรรษัทในรัฐเดลาแวร์และบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมดโดยตรงโดย PubCo, Prime Number New Sub Pte. Ltd. บริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้นในสิงคโปร์และบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมดโดยตรงโดย PubCo, บริษัท noco-noco และผู้ถือหุ้นบางรายของ noco-noco ซึ่งถือครองอำนาจควบคุมร่วมกัน ได้เข้าสู่ความตกลงการรวมธุรกิจตามที่ PNAC กำลังเสนอที่จะเข้าสู่การรวมธุรกิจกับ noco-noco ซึ่งครอบคลุมถึงการควบรวมและการแลกเปลี่ยนหุ้น ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มิได้มีข้อมูลทั้งหมดที่ควรได้รับการพิจารณาเกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่มีการเสนอ และมิได้มุ่งที่จะเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจลงทุนใด ๆ หรือการตัดสินใจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของ PNAC และบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจควรอ่านหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน (proxy statement/prospectus) และการปรับปรุงแก้ไขเอกสารเหล่านั้น และเอกสารอื่น ๆ ที่นำส่งโดยเกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่มีการเสนอดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่ เนื่องจากเอกสารเหล่านี้จะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ noco-noco, PNAC และการรวมธุรกิจที่มีการเสนอ เมื่อพร้อมเผยแพร่ หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการรวมธุรกิจที่มีการเสนอจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของ PNAC ตามวันที่จะกำหนดสำหรับการลงคะแนนในการรวมธุรกิจที่มีการเสนอ ผู้ถือหุ้นเหล่านี้ยังจะสามารถรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange Commission หรือ SEC) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อพร้อมเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov หรือโดยการขอเอกสารโดยตรงกับ PNAC ที่สำนักงานบริหารหลัก ที่ c/o 1129 Northern Blvd, Suite 404, Manhasset, NY 11030 สหรัฐอเมริกา

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐฯ พ.ศ. 2476 (U.S. Securities Act of 1933) ตามที่มีการปรับปรุงแก้ไข (“กฎหมายหลักทรัพย์”) และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ พ.ศ. 2477 (U.S. Securities Exchange Act of 1934) (“กฎหมายตลาดหลักทรัพย์”) ซึ่งอิงจากความเชื่อและสมมติฐานและจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับ noco-noco และ PNAC ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้จากคำดังต่อไปนี้ “อาจจะ” “จะ” “สามารถจะ” “คงจะ” “ควรจะ” “คาด” “มุ่ง” “มีแผน” “คาดหมาย” “เชื่อ” “ประมาณ” “พยากรณ์” “คาดการณ์” “มีแนวโน้ม” “ดำเนินการต่อ” “กำลังดำเนินการอยู่” “มุ่งเป้าหมาย” “มุ่งที่จะ” หรือคำในรูปปฏิเสธหรือรูปพหูพจน์ของคำเหล่านี้ หรือคำอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นการพยากรณ์หรือบ่งชี้เหตุการณ์หรือแนวโน้มในอนาคต แม้ไม่ใช่ทุกข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตจะมีคำเหล่านี้ ข้อความใด ๆ ที่กล่าวถึงความคาดหวัง ความคาดหมาย หรือการบรรยายอื่น ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสภาวการณ์ในอนาคต รวมถึงการรวมธุรกิจที่มีการเสนอ ผลประโยชน์และการทำงานร่วมกันของการรวมธุรกิจที่มีการเสนอ ตลาดที่ noco-noco ดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นไปได้หรือที่สันนิษฐานของการดำเนินงานของบริษัทที่รวมกันหลังจากการดำเนินการรวมธุรกิจตามที่มีการเสนอ ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ ระดับของกิจกรรม ผลการดำเนินงานหรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง แตกต่างในสาระสำคัญจากที่ระบุหรือระบุโดยนัยโดยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ แม้แต่ละฝ่ายทั้ง noco-noco และ PNAC เชื่อว่าบริษัทมีมูลฐานที่มีเหตุผลสำหรับแต่ละข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในการสื่อสารนี้ แต่ละฝ่ายทั้ง noco-noco และ PNAC ขอเตือนคุณให้ใช้ความระมัดระวังว่าข้อความเหล่านี้อิงจากข้อเท็จจริงและปัจจัยต่าง ๆ ที่ทราบในปัจจุบันประกอบกับการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งมีลักษณะไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ แต่ละฝ่ายทั้ง noco-noco และ PNAC ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในการสื่อสารนี้จะเป็นไปอย่างเที่ยงตรงตามความเป็นจริง ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการดำเนินการรวมธุรกิจอย่างสมบูรณ์เนื่องจากความล้มเหลวในการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ PNAC หรือบรรลุเงื่อนไขการปิดธุรกรรมอื่น ๆ ในความตกลงการรวมธุรกิจ การเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่สามารถนำไปสู่การยุติความตกลงรวมธุรกิจ ความสามารถที่จะเล็งเห็นผลประโยชน์ที่คาดหมายของการรวมธุรกิจ ปริมาณคำร้องขอไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้นสาธารณะของ PNAC ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ระดับโลก ความเสี่ยงที่ธุรกรรมดังกล่าวจะขัดต่อแผนและการดำเนินงานในปัจจุบันโดยเป็นผลจากการประกาศและการดำเนินการธุรกรรมดังกล่าว ผลลัพธ์ของการฟ้องร้องดำเนินคดี กระบวนการพิจารณากับภาครัฐและในทางการกำกับดูแลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ โดยอาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่แต่ละฝ่ายทั้ง noco-noco หรือ PNAC ไม่ทราบในขณะนี้ หรือที่ noco-noco และ PNAC เชื่อในขณะนี้ว่าไม่สำคัญ ซึ่งอาจสามารถส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่ระบุในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ในแง่ของความไม่แน่นอนในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ คุณไม่ควรถือว่าข้อความเหล่านี้เป็นการแสดงการเป็นตัวแทนหรือการรับประกันโดย noco-noco, PNAC และกรรมการของแต่ละบริษัท เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน หรือบุคคลอื่นใด ว่า noco-noco และ PNAC จะบรรลุเป้าหมายและแผนของทั้งสองบริษัทในกรอบเวลาใด ๆ โดยจำเพาะ หรือในท้ายที่สุด ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์นี้แสดงมุมมองของ noco-noco และ PNAC เฉพาะ ณ วันที่ของการสื่อสารนี้ เหตุการณ์และพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายหลังอาจทำให้มุมมองเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม แม้ noco-noco และ PNAC อาจจะปรับปรุงแก้ไขข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ให้เป็นไปตามล่าสุด แต่ไม่มีความมุ่งหมายในขณะนี้ที่จะทำเช่นนั้น เว้นแต่ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้น คุณไม่ควรถือว่าข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้แสดงมุมมองของ noco-noco หรือ PNAC ณ วันที่ใดหลังจากวันที่ของการสื่อสารนี้

ไม่มีการเสนอหรือการเชิญชวน

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มิใช่หนังสือมอบฉันทะหรือการเชิญชวนการมอบฉันทะ ความยินยอม หรือการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่มีแนวโน้มเกิดขึ้น และไม่มีการเสนอที่จะขายหรือการเชิญชวนของการเสนอที่จะซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ของ noco-noco หรือ PNAC และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เช่นนั้นในรัฐหรือเขตอำนาจที่การเสนอ การเชิญชวน หรือการขายเช่นนั้นจะขัดต่อกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจนั้น จะไม่มีการเสนอหลักทรัพย์นอกจากโดยการชี้ชวนที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย์

ผู้มีส่วนร่วมในการเชิญชวน

noco-noco, PNAC และกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร สมาชิกบริหารจัดการรายอื่น ๆ และพนักงานของแต่ละบริษัท ภายใต้กฎของ SEC อาจถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นของ PNAC โดยเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่มีการเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่กฎของ SEC อาจถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนผู้ถือหุ้น PNAC ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่มีการเสนอ จะระบุในหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนในเอกสาร Form F-4 ที่จะยื่นต่อ SEC

ติดต่อ: ทีมประชาสัมพันธ์ 3DOM Alliance Inc. อีเมล: pr@3dom.co.jp

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2056472/Figure_1_Comparison_charge_discharge_cycle_life_60__Source_3DOM_Alliance.jpg

คำบรรยายภาพ – ภาพ 1: การเปรียบเทียบวงจรชีวิตการอัดประจุและคายประจุที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ที่มา: 3DOM Alliance

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2056443/Figure_2_Prediction_charge_discharge_cycle_life__square_root__battery_X_SEPATM.jpg

คำบรรยายภาพ – ภาพ 2: การพยากรณ์วงจรชีวิตการอัดประจุและคายประจุ (รากที่สอง) สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ X-SEPA(TM) และอิเล็กโทรไลต์ทนต่ออุณหภูมิสูง ที่มา: 3DOM Alliance

Lithium-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง