เอทูแมควัน นำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา เอทูแมควัน (A2MAC1) ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านความยั่งยืน (Sustainability Insights) ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในการสร้างโลกที่ดีขึ้น ชาญฉลาดขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เอทูแมควัน คือผู้นำระดับโลกด้านการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเทคโนโลยียานยนต์ (benchmarking) โดยบริษัทได้ทำการวิเคราะห์เทคโนโลยีอย่างเคร่งครัดมาตั้งแต่ปี 2540 ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในส่วนของข้อมูลเชิงลึกที่มอบให้แก่ลูกค้า

หนึ่งในข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของเอทูแมควันก็คือ ข้อมูลการวิเคราะห์วงจรชีวิตทั้งหมดของคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากยานยนต์ ครอบคลุมถึงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การปล่อยไอเสียจากการขับขี่ และการรีไซเคิล ซึ่งมอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในบรรดาคู่แข่งทุกราย ตลอดจนช่วยให้ลูกค้าสามารถวัดผล ปรับปรุง และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่คุณค่าได้ด้วยข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ISO 14048

การนำเสนอข้อมูลนี้จะช่วยเสริมแกร่งบริการครบวงจรที่โดดเด่นของเอทูแมควัน และช่วยให้ลูกค้ามากกว่า 650 รายของบริษัทเข้าถึงชุดข้อมูลด้านความยั่งยืนคุณภาพสูง ส่งผลให้ลูกค้าสามารถวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างง่ายดาย

เอทูแมควันตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังสร้างแรงกดดันมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อทุกอุตสาหกรรม บริษัทจึงมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้อื่นในการลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับแนะนำเส้นทางที่สะอาดที่สุด เพราะอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องมีความยั่งยืนเท่านั้น โดยข้อมูลเชิงลึกด้านความยั่งยืนของเอทูแมควันช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมที่มีความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งลงลึกกว่ารายงานค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) เพียงเท่านั้น

“เอทูแมควันมุ่งมั่นท้าทายบรรทัดฐานเดิมและสร้างผลกระทบเพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านและการสร้างความยั่งยืนในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม เรารู้สึกยินดีที่ได้ขยายบริการที่เรานำเสนอด้วยผลิตภัณฑ์ข้อมูลเชิงลึกด้านความยั่งยืน องค์ความรู้ในอุตสาหกรรมของเราต่อยอดมาจากความเชี่ยวชาญด้านการวัดเปรียบเทียบที่สั่งสมมานาน 25 ปี และมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้นำอุตสาหกรรมและผู้บริโภคในปัจจุบัน แนวทางนี้ช่วยให้เอทูแมควันบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนลูกค้าให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนได้รับข้อมูลสำคัญในการสร้างโลกที่ดีขึ้น ชาญฉลาดขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับคนรุ่นหลังต่อไป” คุณแฟรงก์ บูนเท (Frank Bunte) ซีอีโอของเอทูแมควัน กล่าว

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1857438/A2MAC1___Sustainability_Insights.jpg

A2MAC1___Sustainability_Insights.jpg