เพิ่มโอกาสความสำเร็จในการแข่งขันวิชาชีพยุคดิจิทัล มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ) เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ รวม 560 ที่นั่ง
ข่าวดีของคนมองหาโอกาสในการเรียนรู้ เพิ่มอาวุธสู่สนามแข่งขันด้านวิชาชีพในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ) ประจำปีการศึกษา 2565 เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดสรรคณะและสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานยุคใหม่ เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จแก่นักศึกษา รวมกว่า 560 ที่นั่ง ในสาขายอดนิยม ได้แก่
1. คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
สาขาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ สาขาธุรกิจดิจิทัล
สาขาการเป็นผู้ประกอบการ สาขาการบัญชี
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาออโตเมชัน

extra_admission.jpg