เพิ่มรายได้ใหม่ กับกัญชาทางการแพทย์ | สัมมนา SME: Cannabis for Wellness Series 2

?เพิ่มรายได้ใหม่ กับกัญชาทางการแพทย์?
เพื่อชาว SME: Cannabis for Wellness | Hot Business สร้างโมเดลธุรกิจร้อนแรงแห้งยุค
พัฒนาสินค้า – บริการ สำหรับ SMEs สายท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท สปาโปรดักส์ เวลเนส

HIGHLIGHTเด็ด
▪️ Modernized Thailand: ไทยเวลเนส
▪️ เสวนา Cannabis for Wellness ช่วยพลิกฟื้นธุรกิจ SME ได้อย่างไร? และกรณีศึกษา จาก Cha-Am Garden Cannabis Wellness
▪️ ชูจัดขายทรงพลังใหม่ในสายธุรกิจ Health & Wellness ท่องเที่ยวสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและกัญชาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
▪️ เสกอาหารให้เป็นยา … กัญชาเพื่อสุขภาพ Series สูตรตำรับอาหารชาววังแห่งเมืองเพชรบุรี
▪️ สาธิต พร้อมแนะนำสูตร วิธีการ แนวทาง การประยุกต์ใช้กัญชาอย่างถูกวิธี

พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
▪️ พล.ร.อ. ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย
▪️ พทป.ฉัตรวนิชย์ พวงมาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข
และผู้บริหารโรงแรม Cha-Am Garden
▪️ พทป.ทรงกลด วัฒนพรชัย อุปนายกสมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย
และกรรมการผู้จัดการบริษัท Thai Herb Global Group
▪️ คุณสุทธิวรรณ อมาตยกุล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

สมัครได้เลยวันนี้!!
? https://forms.gle/8pHqVC2SsPdfdhYz9
หรือสแกน QR CODE จากโปสเตอร์ได้เลย

? สัมมนาออนไลน์ผ่านทางโปรแกรมและแอปพลิเคชั่น ZOOM
? วันที่ 14 มิถุนายน 2564
⏰ เวลา 08.30 – 17.00 น.

?สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุทธิยา ไชยศร (บิว) 092 223 4143
คุณจารุวรรณ ชื่นชม (อร) 082 450 2634
แฟกซ์ : 02 564 2737
E-mail : ismed.spawellness@gmail.com

STRONG-POSTER-SEMINAR_14JUNE_215KB.jpg