เบน อาศนะเสน ได้รับเลือกให้เป็น กรรมการบริหารสมาคมประจำปี 2566-2568

นายเบน อาศนะเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสุขภาพกลุ่มบริษัท Tune Protect Group ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารสมาคมประจำปี 2566-2568 โดย “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการที่ปรึกษาคณะส่วนกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Director of the Personal Accident and Health Insurance in TGIA Executive Committee) เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 57 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ในสาขาต่างๆ มีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสมาคมฯ และธุรกิจประกันวินาศภัย มุ่งไปสู่ความก้าวหน้าอันไร้ขีดจำกัดในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคในแง่ของความต้องการได้อย่างเหมาะสมในทุกมิติของเรื่องประกันภัย

เบน-อาศนะเสน-ได้รับเลือกให้เป็น-กรรมการบริหารสมาคมประจำปี-2566-2568-โดย-TGIA.JPG

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Tune Protect

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง