เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เผยแผนปฏิบัติการด้านคาร์บอนแบบคู่ขนาน ในงานเอ็กซ์โปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนที่เซี่ยงไฮ้

แผนปฏิบัติการแบบครอบคลุมนี้เน้นสร้างความสามารถในการนำเสนอโซลูชันอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ใช้งานที่ช่วยให้โลกใบนี้สีเขียวยิ่งขึ้น

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก (Shanghai Electric) (SEHK: 2727, SSE:601727) ได้เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านคาร์บอนแบบคู่ขนาน ในงานประชุมและนิทรรศการเซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชันแนล สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การบรรลุความสำเร็จ (Shanghai International Carbon Neutrality Expo in Technologies, Products and Achievements) หรืองานเอ็กซ์โปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Expo) ในประเทศจีน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของจีนที่มีการจัดงานนิทรรศการโดยมีแนวคิดหลักเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยแผนปฏิบัติการด้านคาร์บอนแบบคู่ขนานดังกล่าวจะนำเสนอโซลูชันระบบพลังงานไฟฟ้าชนิดใหม่ที่ก้าวล้ำและครอบคลุม รวมถึงโซลูชันสำหรับนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนเป็นศูนย์แบบสามมิติ

แผนปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วยมาตรการที่เป็นระบบและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับโครงสร้างองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยคาร์บอนทั้งหมด เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายด้านคาร์บอนแบบคู่ขนานของบริษัทฯ ด้วยการดำเนินงานของบริษัทเอง โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อจีดีพี (GDP) ลง 70% ภายในปี 2573 เทียบกับระดับการปล่อยก๊าซของปี 2563 พร้อมเข้าถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยปล่อยก๊าซคาร์บอนแตะเพดานสูงสุดและบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2598

แผนปฏิบัติการของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก มุ่งดำเนินการในสองส่วนหลักได้แก่ ส่วนที่เป็นโซลูชันระบบพลังงานใหม่แบบ “เบ็ดเสร็จ” และส่วนที่เป็นโซลูชันสำหรับนิคมอุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน “สามมิติ” บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างและพัฒนาระบบคาร์บอนแบบคู่ขนาน เทคโนโลยีคาร์บอน นวัตกรรมอุตสาหกรรม และแพลตฟอร์มทุนอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง โดยดำเนินการผ่านเส้นทางหลัก 3 เส้นทาง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสีเขียวทดแทน และการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวอัจฉริยะ ร่วมกับอีก 3 เส้นทาง ได้แก่ การใช้พลังงานทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน และการหมุนเวียนทรัพยากร ความพยายามทั้งหมดของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก มีเป้าหมายเพื่อเร่งการเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม

ในแผนปฏิบัติการนี้ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้เผยถึงกรณีทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบเดิมให้ปล่อยคาร์บอนต่ำ และการสำรวจและพัฒนาการใช้พลังงานสะอาด

พลังงานถ่านหิน – เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ที่ทำลายสถิติโลกในการใช้ถ่านหินในปริมาณน้อยที่สุดได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงไฟฟ้าต้าถัง ตงหยิน ที่ใช้แรงดันเหนือวิกฤตโดยให้ความร้อนซ้ำในขั้นทุติยภูมิ เป็นโรงไฟฟ้าขนาด 1 ล้านกิโลวัตต์ มีประสิทธิภาพถึง 49.4% ลดการใช้ถ่านหินลงเหลือ 248.86 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการใช้ถ่านหินต่ำที่สุดในโลก

พลังน้ำแบบสูบกลับ – โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับฉางหลงซานหน่วยที่ 5 ตั้งอยู่ที่อำเภออันจี๋ มณฑลเจ้อเจียง ได้เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (grid) อย่างเป็นทางการและเริ่มผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว โรงไฟฟ้าแห่งนี้ประกอบด้วยหัวน้ำควบคุมขนาด 710 เมตร และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสูบกลับที่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 300 เมกะวัตต์ นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลก

พลังลม – เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ครองตลาดพลังงานลมนอกชายฝั่งของจีนมา 8 ปีแล้วและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมแบบเครื่องเดียวเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีกังหันลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุด

พลังแสงอาทิตย์ – เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% ได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง มีกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น (CSP) และมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (PV) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้นขนาด 950 เมกะวัตต์ที่นครดูไบ บรรลุราคาไฟฟ้าเฉลี่ยที่ 7.3 เซนต์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.6 ล้านตันต่อปี

การจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน – เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้สาธิตการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอย่างครอบคลุมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ การใช้งานด้านโครงข่ายไฟฟ้า ด้านผู้ใช้ และด้านการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้บุกเบิกรูปแบบการกักเก็บพลังงานที่ใช้ร่วมกันในด้านโครงข่ายไฟฟ้า

การกักเก็บพลังงานจากการไหลของของเหลว – เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก มีชุดสแต็ก อิเล็กโทรไลต์ และโมดูลระบบ พร้อมด้วยขีดความสามารถในการออกแบบโมดูลาร์ การผลิต และงานวิศวกรรม โดยบริษัทฯ ได้ส่งออกโซลูชันไปยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และภูมิภาคอื่น ๆ

พลังงานไฮโดรเจน – เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ดำเนินการครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดในด้านพลังงานไฮโดรเจน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฮโดรเจน การจัดเก็บ สถานีเติมเชื้อเพลิง ไปจนถึงการออกแบบและการผลิตกังหันก๊าซสำหรับการผสมไฮโดรเจน

แพลตฟอร์มที่มีความฉลาดทางดิจิทัลแบบรวมศูนย์ – แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม เอสอียูนิคลาวด์ 2.0 (SEUnicloud 2.0) ของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ระบบการควบคุมทำงานมีความดิจิทัลและสั่งการจากส่วนกลางได้ ทำหน้าที่เป็นฐานให้ควบคุมทั้งสถานีได้จากส่วนกลาง สร้างโรงไฟฟ้าเสมือนจริง และบูรณาการกับโครงการพลังงานหมุนเวียนได้

นอกจากนี้ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ยังเป็นเลิศในด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การผลิต และบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ก๊าซที่ใช้งานหนัก อุปกรณ์นิวเคลียร์ โซลูชันแบบครบวงจรในการส่งและจ่ายไฟฟ้า และโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จสำหรับระบบอัจฉริยะและครบวงจร

ในส่วนของโซลูชันสำหรับนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนเป็นศูนย์นั้น เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก มุ่งเน้นในแง่การออกแบบและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว การจ่ายพลังงานทดแทนแบบกระจาย สายการผลิตสีเขียวอัจฉริยะแบบดิจิทัล ระบบขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์หลัก การก่อสร้างอาคารอัจฉริยะ การทำงานอัจฉริยะ และแพลตฟอร์มการดูแลความสมบูรณ์พร้อมของระบบขนส่งทางรถไฟ การแยกเกลือออกจากน้ำทะเล และการเปลี่ยนแปลงสู่การแปรรูปเพื่อมาใช้ซ้ำทั่วทั้งนิคมฯ

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก จะยังคงใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเบ็ดเสร็จที่มีในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ และร่วมมือกับสถาบันในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและยกระดับสู่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 120 ปี เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก มีบทบาทสำคัญในฐานะเสาหลักด้านอุตสาหกรรมของชาติ และมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้มนุษยชาติมีชีวิตที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก

บริษัท เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก กรุ๊ป จำกัด (Shanghai Electric Group Company Limited) (SEHK: 2727, SSE:601727) คือผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาโซลูชันระบบอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับอุตสาหกรรมซึ่งดำเนินธุรกิจทั่วโลก บริษัททุ่มเทให้กับพลังงานอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ และการบูรณาการความฉลาดทางดิจิทัล นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคาร์บอนต่ำและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ด้วยการบุกเบิกภาคส่วนใหม่ ๆ และส่งเสริมกลไกขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดภายในปี พ.ศ. 2573 ก่อนที่จะลดลงจนบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2603 รวมถึงในด้านการผลิตอุปกรณ์พลังงานใหม่ระดับไฮเอนด์ในท้องถิ่น โดยอาศัยโอกาสอันไร้ขอบเขตในระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยไปพร้อมกับพันธมิตรทั่วโลก

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.shanghai-electric.com/group_en/

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2100020/WechatIMG325.jpg

คำบรรยายภาพ – เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เผยแผนปฏิบัติการด้านคาร์บอนแบบคู่ขนาน ในงานเอ็กซ์โปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนที่เซี่ยงไฮ้

WechatIMG325.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง