เข้าตรวจเยี่ยม และศึกษาดูงาน ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู โดยนายนพ มานะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สาขา ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ เข้าตรวจเยี่ยม และศึกษาดูงาน ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 7 คน ในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท อุดร ช.ทวี จำกัด บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด และ บริษัทมิตรซูออโต หนองบัวลำภู จำกัด

411144.jpg