เกมอะบัฟส่งเสริมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกน มอบเงิน 1.6 ล้านดอลลาร์แก่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งจะมีงานวิจัยและประกาศนียบัตรใหม่

เกมอะบัฟ (GameAbove) แห่งมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกน (Eastern Michigan University หรือ EMU) ซึ่งเป็นกลุ่มการกุศลนำโดยศิษย์เก่าเพื่อส่งเสริมโครงการวิชาการและกีฬา ประกาศมอบเงิน 1.6 ล้านดอลลาร์แก่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (College of Engineering and Technology หรือ GACET) ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการก่อตั้งโครงการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับระบบฝังตัว (Cybersecurity for Embedded Systems) ขยายการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) รวมถึงงานวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับยานยนต์และการสัญจร และจัดตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Certificate Program) โดยเฉพาะ สำหรับทั้งนักศึกษาและมืออาชีพในภาคธุรกิจ

“สิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราเสมอมา คือการทำให้วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเกมอะบัฟได้ชื่อว่าเป็นหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับแนวหน้าที่สุดในประเทศ” คุณคีธ เจ. สโตน (Keith J. Stone) ประธานของเกมอะบัฟ กล่าว “เราจะไม่หันเหจากมาตรฐานคุณภาพนี้ ความก้าวหน้าที่ดำเนินโดยเกมอะบัฟ คณบดีคาตู และคณะผู้บริหารของ EMU รวมถึงการบริจาคครั้งนี้ แสดงถึงความสามัคคีและความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของเราในการมอบทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความสำเร็จที่ยืนยาวของหลักสูตร”

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของคณะความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (School of Information Security and Applied Computing) แห่ง GACET เป็นหนึ่งในวิชาเอกที่เติบโตเร็วที่สุดของ EMU และเป็นผู้นำระดับประเทศในการมอบการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลที่อ่อนไหวและข้อมูลส่วนตัว โดยเป็นแห่งแรก ๆ ในสหรัฐ ที่มีวิชาเอกด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และได้รับการรับรองมาตรฐานเอเบท (ABET) ประกอบกับการรับรองของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Agency หรือ NSA) หลักสูตรมีทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา อีกทั้งยังมีคอร์สแบบผสมผสานที่ยืดหยุ่นทั้งแบบออนไลน์และ ณ สถานที่จริง เพื่อให้สอดรับกับความต้องการสำหรับการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล ตลอดจนความต้องการของนักศึกษาและมืออาชีพที่มุ่งเน้นการประกอบอาชีพ

เริ่มตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป EMU จะเปิดหลักสูตรต่อไปนี้ในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ใหม่ พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Fundamentals of Cybersecurity)
หลักสูตรปริญญาตรี

การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการป้องกันทางไซเบอร์ [วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วท.บ.] (Information Assurance and Cyber Defense [B.S.])
เทคโนโลยีสารสนเทศ [วท.บ.] (Information Technology [B.S.])
วิชาโทด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและการรับมือภัยคุกคาม (Digital Forensics and Incident Response Minor)
วิชาโทด้านการปฏิบัติตามการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Assurance Compliance Minor)
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ [วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วท.ม.] (Cybersecurity [M.S.]) เปิดสอนทางออนไลน์
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ [วท.ม. + วท.บ.] (Cybersecurity [M.S.+ B.S.])
NSA ได้แต่งตั้งให้ GACET แห่ง EMU เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการป้องกันทางไซเบอร์แห่งชาติ (National Center of Academic Excellence in Cyber Defense) อีกครั้งในปีนี้ไปจนถึงปีการศึกษา 2571 นอกจากนี้ ในปี 2565 หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน์ที่ดีที่สุดด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Best Online Bachelor’s in Cybersecurity) โดย AcademicInfluence.com ได้จัดให้หลักสูตรปริญญาตรีด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการป้องกันทางไซเบอร์ของ GACET เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดอันดับเจ็ดในประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในมิชิแกนที่ติดอยู่ใน 10 อันดับแรก

ด้วยอัตราการได้งานเกือบ 100% นักศึกษาของ EMU ที่ได้รับวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เริ่มเส้นทางอาชีพในองค์กรอย่างเช่นกูเกิล (Google), อะเมซอน (Amazon), กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ และ NSA การค้นพบโอกาสทางอาชีพในด้านที่ศึกษาถือเป็นก้าวสำคัญที่สุดสำหรับนักศึกษาในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทำงานอย่างประสบความสำเร็จ เกมอะบัฟจะดำเนินบทบาทสำคัญต่อไปในด้านการหางานในเส้นทางอาชีพ ด้วยการเชื่อมต่อนักศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับเครือข่ายองค์กรทรงอิทธิพล ประกอบกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมที่ต้องการบัณฑิตจากหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับแนวหน้าในประเทศ

“เราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนขององค์กรศิษย์เก่าเกมอะบัฟ” คุณเจมส์ สมิธ (James Smith) อธิการบดี EMU กล่าว “ความแน่วแน่และความทุ่มเทของศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ประกอบกับความมุ่งมั่นของเกมอะบัฟที่จะสร้างโอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกน มีอยู่เปี่ยมล้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เกมอะบัฟสร้างผลกระทบโดยตรงอย่างต่อเนื่องต่องานที่เราทำในการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและอาชีพสำหรับนักศึกษาของเรา ซึ่งอาจเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีเกมอะบัฟ”

“ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และระบบฝังตัว จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาที่เติบโตเร็วที่สุดซึ่งเป็นที่สนใจสำหรับบุคคล ตลอดจนผู้ว่าจ้างทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน” คุณโมฮามัด คาตู (Mohamad Qatu) คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเกมอะบัฟ กล่าว “การศึกษาและงานวิจัยในสาขาวิชาเหล่านี้ส่งผลกับชีวิตของเราในหลายแง่ งานในด้านเหล่านี้มีการเติบโตสูงเป็นอันดับต้น ๆ ในประเทศและทั่วโลก”

“เราขอขอบคุณเกมอะบัฟและคณะผู้บริหารสำหรับความร่วมมือเป็นพันธมิตรและการสนับสนุนที่มากล้นและยอดเยี่ยม การสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยให้เราดำเนินการหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเติม มอบการเข้าถึงสาขาวิชาที่สำคัญนี้มากขึ้นด้วยการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรที่แข็งแกร่ง ตลอดจนส่งเสริมงานวิจัยของเราให้เป็นผู้นำระดับประเทศในสาขาวิชาอันสำคัญยิ่งนี้” คุณคาตูกล่าว

ที่ผ่านมาเกมอะบัฟได้มอบเงินกว่า 28 ล้านดอลลาร์ให้แก่ EMU เพื่อสนับสนุนหรือสร้างโครงการที่จุดประกายนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิชาการ โครงการเหล่านั้นรวมถึงการยกระดับการพัฒนาคณาจารย์ มอบความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่นักศึกษา และปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของ EMU

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเกมอะบัฟ คณะความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ได้ที่เว็บไซต์ www.emich.edu/cet/information-security

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกน

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกนก่อตั้งขึ้นในปี 2392 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในมิชิแกน ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 14,000 คนกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี, บัณฑิตศึกษา, หลักสูตรเฉพาะทาง, ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตร ในด้านศิลปะ, วิทยาศาสตร์ และสายอาชีพ โดยมีการเรียนการสอนประเภทวิชาเอก, วิชาโท และกลุ่มวิชารวมกันกว่า 300 รายการ ในวิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์, ธุรกิจ, การศึกษา, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, สุขภาพและบริการมนุษย์ และบัณฑิตวิทยาลัย การตีพิมพ์ระดับประเทศยกย่อง EMU อยู่บ่อยครั้งในด้านความเป็นเลิศ ความหลากหลาย และพันธกิจด้านการศึกษาเชิงประยุกต์ ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การจัดอันดับและรายการเกียรติยศของมหาวิทยาลัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกนได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ติดตามข่าวสาร, กิจกรรม และประกาศของมหาวิทยาลัยได้ที่อีเอ็มยู ทูเดย์ (EMU Today)

เกี่ยวกับเกมอะบัฟ

เกมอะบัฟแห่ง EMU มีจุดมุ่งเน้นสำคัญคือการช่วยเสริมสร้าง จุดประกายแรงบันดาลใจ และสนับสนุนนักศึกษาในปัจจุบันและอนาคตของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกนด้วยการยกระดับการเรียนรู้สู่ขั้นใหม่ ๆ ผ่านการเปลี่ยนแปลงและแรงบันดาลใจในประสบการณ์การศึกษา เกมอะบัฟมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาประสบการณ์การศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยการสำรวจและสนับสนุนโมเดลทางการเงินเชิงนวัตกรรม เพื่อค้ำจุนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พัฒนาสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ยกระดับการกีฬา ส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาที่บุกเบิก ตลอดจนการให้อย่างสร้างสรรค์ภายในชุมชน ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.gameabove.com

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2100514/Gulfstream_Tour_x_EMU_GameAbove_College_of_Engineering___Technology_1_21_screenshot.jpg

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1764500/GameAbove_Logo_1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง