อ.อ.ป. ส่งมอบกล่อง / ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับ ปณท.

นางชุติญา ลิ่มวชิรานันต์ หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) นำคณะทำงาน ร่วมส่งมอบกล่อง / ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ที่ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ในสำนักงานกลาง ได้นำมาบริจาค ให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นกล่องใหม่ สร้างประโยชน์ให้ผู้พิการ ภายใต้ในโครงการ reBOX “กล่อง BOX บุญ” โดยมี นายสำราญ ตั้งสุขสันต์ หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย และนางนงค์นาท คุณสมบัติ ผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานกลาง อ.อ.ป. กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา