อ.อ.ป. ร่วมลงนาม MOU กับ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สร้างพื้นที่สีเขียวและความยั่งยืนทางธรรมชาติ (ป่าไม้)

วันนี้) 22 มิถุนายน 2566 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) นำโดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต และประธานกรรมการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และพันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุม 301 อ.อ.ป. สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน มุ่งหวังที่จะร่วมดำเนินการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำนวน 20 ไร่ ในพื้นที่สวนป่าห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก และสร้างความยั่งยืนต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าไม้) ให้กับประเทศ

500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: benchamakorn.m

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง