อ.อ.ป. ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันนี้ (2 มิถุนายน 2566) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร , นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2 , นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 พร้อมด้วยพนักงาน อ.อ.ป. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง อ.อ.ป. กรุงเทพฯ