อบรมมัคคุเทศก์ สวนสุนันทาเปิดรับสมัครถึง16กค.2565

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 2 อบรมวันที่ 23 กรกฎาคม-2 พฤศจิกายน 2565

>รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กรกฎาคม 2565

>รับวุฒิตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)

>ค่าสมัคร 300 บาท
>ค่าอบรม39,500 บาท

>อบรม3เดือนเศษ
มีอบรมหลักสูตรเดียว คืออบรมทุกวัน (หยุดวันจันทร์) วันธรรมดา อบรม17.30-20.30 น. และอบรมวันเสาร์ – อาทิตย์ด้วย 09.00-16.00/17.00 น.

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรปชช.
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
รุปถ่าย1นิ้ว
ถ้าเปลี่ยนชื่อ สกุล เอาใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย
4.ใบสมัคร (กรอกข้อมูลเรียบร้อย)
5. หลักฐานการชำระค่าสมัคร 300 บาท

>ส่งหลักฐานทางเมล ayingwin@gmail.com หรือทางไลน์
ayingwin
https://line.me/ti/p/Eqpag4DfHC

>โทร.สอบถาม 0859935609

12909AB3-16FB-46B3-8CC6-50350E805ACA.png