หัวเว่ยเข้าระบบร่วมใช้สิทธิในสิทธิบัตร Wi-Fi 6 ของซิสเวล ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง

หัวเว่ย (Huawei) ประกาศวันนี้ว่าได้เข้าระบบร่วมใช้สิทธิในสิทธิบัตร Wi-Fi 6 ของบริษัทซิสเวล (Sisvel) ในฐานะหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งระบบดังกล่าว โดยระบบแบบใหม่นี้เปิดพื้นที่ให้สามารถร่วมใช้สิทธิในสิทธิบัตร Wi-Fi 6 แบบมาตรฐานที่สำคัญของหัวเว่ยและนักนวัตกรรมรายอื่น ๆ ได้ ขณะเดียวกัน หัวเว่ยยังได้กลายเป็นผู้รับใบอนุญาตของระบบดังกล่าวอีกด้วย

คุณอลัน ฟ่าน (Alan Fan) ประธานฝ่ายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของหัวเว่ย กล่าวว่า “หัวเว่ยมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้แชร์นวัตกรรมเทคโนโลยี Wi-Fi ของเรากับอุตสาหกรรม เทคโนโลยี Wi-Fi นั้นใช้งานกันอย่างกว้างขวางในด้านต่าง ๆ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค สมาร์ทโฮม และวิสาหกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ระบบร่วมใช้สิทธิในสิทธิบัตรจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร และลดข้อพิพาทในด้านการออกใบอนุญาต โดยผู้ดำเนินการสามารถขอรับใบอนุญาตภายใต้สิทธิบัตรทั้งหมดในระบบได้ในคราวเดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกใบอนุญาตและลดต้นทุนการออกใบอนุญาต”

คุณฟ่านกล่าวเสริมว่า หัวเว่ยสนับสนุนมาอย่างยาวนานแล้วว่า นวัตกรรมควรได้รับการตอบแทนตามความเหมาะสม โดยระบบร่วมใช้สิทธิในสิทธิบัตรช่วยให้บริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจการ SME สามารถออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรของตน แล้วจากนั้นก็นำรายได้จากการออกใบอนุญาตนั้นมาลงทุนเพิ่มในกิจกรรมด้านนวัตกรรม หัวเว่ยหวังว่าการดำเนินระบบร่วมใช้สิทธิในสิทธิบัตรที่ประสบความสำเร็จครั้งนี้จะกระตุ้นให้อีกหลายบริษัทหันมาลงทุนในเทคโนโลยี Wi-Fi รุ่นใหม่

ด้านคุณมัตตีอา โฟลยีอักโก (Mattia Fogliacco) ประธานบริษัทซิสเวล อินเทอร์เนชันแนล (Sisvel International) ให้ความเห็นว่า “เราขอยินดีต้อนรับหัวเว่ยที่ได้มาเป็นเจ้าของสิทธิบัตรรายหนึ่งในระบบร่วมใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบใหม่ของเรา ในช่วงการอำนวยความสะดวกตลอด 2 ปีที่ผ่านมานั้น เราได้สร้างกรอบการทำงานที่เรารู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดเทคโนโลยีโดยรวม โดยขจัดอุปสรรคและดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของนักนวัตกรรมและผู้ดำเนินการ การที่หัวเว่ยตกลงยอมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งและเป็นผู้รับ/ออกใบอนุญาตให้นั้นทำให้แนวทางนี้มีความถูกต้องเหมาะสม เราเชื่อว่าระบบนี้ พร้อมด้วย IP ระดับคุณภาพจากหัวเว่ยและเจ้าของสิทธิบัตรรายอื่น ๆ ที่เข้าร่วม จะดึงดูดผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจรวมถึงเจ้าของสิทธิบัตรรายอื่น ๆ ด้วย”

ทั้งนี้ หัวเว่ยยังคงเปิดโอกาสในการออกใบอนุญาตโดยตรงกับบริษัทอื่น ๆ ผ่านการหารือแบบทวิภาคี เพื่อให้ผู้ดำเนินการเลือกได้ว่าจะขอรับใบอนุญาตใช้สิทธิบัตร Wi-Fi 6 ของหัวเว่ยผ่านทางระบบร่วมใช้สิทธิในสิทธิบัตร Wi-Fi 6 ของซิสเวล หรือขอใบอนุญาตกับหัวเว่ยโดยตรง