กฎกระทรวงโรงแรม Update, โฮสเทล เทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ !!

เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล ครอบคลุมการวิเคราะห์ทำเล ทำการตลาด คำนวณผลตอบแทน

รายละเอียด :

​การพัฒนาโรงแรมและอาคารใช้สอยแบบผสมผสาน (Mixed Use Building)
ทำการตลาดอย่างไร ให้มียอดเต็มทุกห้อง
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม
วิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสมกับโรงแรมแต่ละประเภท
คำนวณจุดคุ้มทุน/ผลตอบแทน ในการทำโรงแรม
การประเมินมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขาย
ออกแบบตกแต่งและการบริการ
กระบวนการ Startup ธุรกิจโรงแรม
กฎหมายโรงแรม การขอใบอนุญาตโรงแรม อัตราภาษีธุรกิจโรงแรม
การบริหารจัดการโรงแรม ควบคุมต้นทุนและเทคนิคการตลาด
Key Success ธุรกิจโรงแรม การวางระบบโรงแรม
กรณีศึกษาการออกแบบก่อสร้างโรงแรมแบบประหยัดต้นทุน
ข้อมูลพื้นฐานในธุรกิจโรงแรม
การพิจารณาอัตราค่าเช่า วิเคราะห์ผลตอบแทน
การพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน
เทคนิคการกู้เพื่อพัฒนาโรงแรม

ติดต่อเรา
เบอร์ 022952294
ID line @trebs

re164-e0b8a3e0b8b8e0b988e0b89912_18.jpg