หนังสือแจ้งเตือนเรื่องราคาเสนอซื้อจากแนสแด็ก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 อีเถา อินเตอร์เนชั่นแนล โค จำกัด (ETAO International Co., Ltd.) (“บริษัทฯ”) ได้รับหนังสือแจ้งเตือนเรื่องราคาเสนอซื้อจากตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (“แนสแด็ก”) ว่าหลักทรัพย์จดทะเบียนต้องคงราคาเสนอซื้อขั้นต่ำที่ 1 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังจากประเมินราคาเสนอซื้อปิดในช่วง 30 วันทำการติดต่อกันที่ผ่านมาแล้วพบว่า บริษัทฯ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม กฎอนุญาตให้บริษัทฯ มีระยะเวลา 180 วันตามปฏิทินในการปฏิบัติตามระเบียบอีกครั้ง

หากในช่วงเวลา 180 วันนี้ ราคาปิดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ที่อย่างน้อย 1 ดอลลาร์เป็นเวลาอย่างน้อยสิบวันทำการติดต่อกัน แนสแด็กจะส่งคำยืนยันการปฏิบัติตามระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัทฯ และจะยุติเรื่องนี้ โปรดทราบว่าหากบริษัทฯ เลือกที่จะทำการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิบวันทำการก่อนวันครบกำหนดในวันที่ 11 ธันวาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบอีกครั้ง

สื่อมวลชนติดต่อ: วิลสัน ลิว (Wilson Liu) wilson.liu@etao.cloud

ข่าวประชาสัมพันธ์.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง