สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโลกด้านผิวหนัง ครั้งที่ 25 ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมผู้เชี่ยวชาญกว่า 11,000 คน เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ ๆ ในการวิจัยและการดูแลรักษาด้านผิวหนัง

งานดับเบิลยูซีดี ประจำปี 2566 ภายใต้ธีม ‘ก้าวข้ามพรมแดนด้านผิวหนัง’ (Dermatology Beyond Borders) เป็นหนึ่งในการประชุมทางการแพทย์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และรวบรวมตัวแทนเข้าร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศกว่า 11,000 คน ทั้งแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ และพันธมิตรอุตสาหกรรมจาก 130 ประเทศ เพื่อเปิดตัวความก้าวหน้าใหม่ ๆ ของการวิจัยด้านผิวหนังและโรคผิวหนัง

สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมด้านผิวหนังที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอย่างการประชุมโลกด้านผิวหนัง (World Congress of Dermatology) เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมโลกด้านผิวหนัง ครั้งที่ 25 หรืองานดับเบิลยูซีดี2023 (WCD2023) จัดขึ้นแล้วที่ประเทศสิงคโปร์ ณ ศูนย์จัดการประชุมและนิทรรศการซันเทคสิงคโปร์ (Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre) และจะจัดไปจนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2566

งานดับเบิลยูซีดี2023 จัดขึ้นโดยสมาคมโรคผิวหนังแห่งสิงคโปร์ (Dermatological Society of Singapore หรือ DSS) ภายใต้การดูแลสนับสนุนของสหพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังนานาชาติ (International League of Dermatological Societies หรือ ILDS) ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 11,000 คนมายังสิงคโปร์ และคาดว่าจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ประเทศถึง 28 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ องค์กรที่ร่วมสนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ผิวหนังแห่งชาติ (National Skin Center) และสถาบันวิจัยด้านผิวหนังสิงคโปร์ (Skin Research Institute of Singapore) การสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมมีความโดดเด่นอย่างชัดเจน โดยมีผู้สนับสนุนรายใหญ่กว่า 17 รายและผู้แสดงสินค้า 95 รายเข้าร่วมงาน

โปรแกรมของการประชุมที่จัดขึ้นมีความเข้มข้นและหลากหลาย รวมถึงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 208 รายการ การบรรยายหลัก 15 รายการ การอบรม 24 รายการ การประชุมผู้เชี่ยวชาญ 19 รายการ และอื่น ๆ โดยจะเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าทางด้านผิวหนัง พร้อมทั้งสำรวจประเด็นทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ด้านผิวหนัง

งานดับเบิลยูซีดีเป็นการประชุมชั้นนำด้านผิวหนังระดับนานาชาติมากว่า 130 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2432 งานดับเบิลยูซีดีได้จัดงานเวียนไปทั่วโลกใน 19 เมือง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับธีม ‘ก้าวข้ามพรมแดนด้านผิวหนัง’ (Dermatology Beyond Borders) งานดับเบิลยูซีดี2023 ได้ขยายขอบเขตความรู้ด้านผิวหนัง เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและชุมชน ก้าวข้ามพรมแดนทางกายภาพและทางสังคม รวมทั้งให้เป็นการประชุมที่ครอบคลุมและตอบสนองทุกความหลากหลาย

ศาสตราจารย์รอย ชาน ( Roy Chan) ประธานการประชุมโลกด้านผิวหนัง ครั้งที่ 25 กล่าวว่า “เมื่อเราหลุดพ้นจากช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ งานดับเบิลยูซีดี2023 จะมีความสำคัญมากขึ้นในการรวมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันอีกครั้ง ในขณะที่เรากำหนดแนวทางใหม่ ๆ สำหรับอนาคต นี่เป็นครั้งแรกที่งานดับเบิลยูซีดี2023 จะจัดขึ้นในสิงคโปร์ รวมถึงเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีประชากรมากถึง 2.3 พันล้านคน และแพทย์ผิวหนังกว่า 30,000 คน”

ศาสตราจารย์รอย ชาน กล่าวเสริมว่า “งานดับเบิลยูซีดีนี้จัดขึ้นทุก 4 ปี และมักเรียกกันว่าเป็น ‘งานโอลิมปิกส์ด้านผิวหนัง’ (Olympics of Dermatology) ด้วยการจัดฟอรัมสำหรับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลก เราหวังว่างานดับเบิลยูซีดี2023 จะสามารถกระตุ้นความคิด เพิ่มความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย ที่จะขยายขอบเขตของความรู้ด้านผิวหนังและวิทยาศาสตร์ความงาม”

เนื่องจากเป็นงานดับเบิลยูซีดีครั้งแรกที่จะจัดขึ้นในเขตเมืองร้อน การประชุมจึงมุ่งเน้นเรื่องความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับสุขภาพผิวหนังของผู้อพยพและผู้ลี้ภัย โรคผิวหนังเขตร้อนที่ถูกละเลย และโรคเกี่ยวกับสีผิว การประชุมเหล่านี้จะเน้นถึงความสำคัญของโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ทรมานของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขภาพผิวทั่วโลก และการดูแลด้านผิวหนังในประเทศด้อยโอกาสและกลุ่มประเทศโลกซีกใต้

ประเด็นสำคัญสำหรับธีม ‘ก้าวข้ามพรมแดนด้านผิวหนัง’ ของงานดับเบิลยูซีดี2023

การประชุมจะครอบคลุมเรื่องโรคผิวหนังในวงกว้าง ตั้งแต่โรคสะเก็ดเงิน โรคผิวหนังอักเสบ มะเร็งผิวหนัง เวชศาสตร์และหัตถการความงาม ไปจนถึงโรคของเส้นผมและเล็บ ความผิดปกติของเม็ดสี พยาธิวิทยา และการติดเชื้อ การประชุมสัมมนามีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระบาดวิทยา การวินิจฉัย และการจัดการด้านโรคผิวหนังดังกล่าว

การประชุมครั้งนี้ยังนำเสนอในรูปแบบการโต้วาทีที่กระตุ้นความคิด เกี่ยวกับการถกประเด็นเรื่องโรคผิวหนัง ปัญหาที่ยังเป็นที่ถกเถียง หรือข้อโต้แย้งในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสนทนาแบบไดนามิกให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญของโรคผิวหนัง ขณะที่การประชุมผู้เชี่ยวชาญจะเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายเชิงลึก ในขณะที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ชม นอกจากนี้ ยังจัดการอบรมสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านผิวหนังเฉพาะทาง

ดร. เอ็ดเวิร์ด โคห์ ( Edward Koh) ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายการจัดประชุมนานาชาติ การจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การท่องเที่ยวสิงคโปร์ กล่าว “สิงคโปร์รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมโลกด้านผิวหนัง (งานดับเบิลยูซีดี) ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเป็นประตูสู่เอเชียแปซิฟิกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การให้ความสำคัญกับนวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ของสิงคโปร์ ทำให้เราเป็นเจ้าภาพจัดงานดับเบิลยูซีดี2023 ในอุดมคติ ขณะที่เราเปลี่ยนมุมมองอุตสาหกรรมการจัดงานทางธุรกิจ เราตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตร เช่น สหพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังนานาชาติ ซึ่งให้ความสำคัญกับการประชุมที่ยั่งยืนและเป็นผู้นำในด้านความก้าวหน้าทางการแพทย์ทั่วโลก”

ในปีนี้ งานดับเบิลยูซีดี2023 ยังได้เปิดตัวนโยบายสีเขียว งานดับเบิลยูซีดี2023 (WCD2023 Green Policy) เพื่อกำหนดแนวทางและหลักการที่ชัดเจนสำหรับการตัดสินใจ การวางแผนงาน การสร้าง และการมีส่วนร่วมตลอดการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับแถลงการณ์ความยั่งยืนนี้ การประชุมยังสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น (OneMillionTrees) ในสิงคโปร์ เพื่อมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูธรรมชาติและปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 1 ล้านต้นภายในอีก 10 ปีข้างหน้า

ดูแฟ้มข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ทางการที่ wcd2023singapore.org

เกี่ยวกับการประชุมโลกด้านผิวหนัง ครั้งที่ 25

การประชุมโลกด้านผิวหนัง (World Congress of Dermatology หรือ WCD) เป็นการประชุมด้านผิวหนังระดับนานาชาติชั้นนำที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 130 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2432 งานดับเบิลยูซีดีได้จัดงานเวียนไปทั่วโลกใน 19 เมือง โดยรวบรวมแพทย์ผิวหนัง นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากทั่วทุกมุมโลก

งานดับเบิลยูซีดี2023 ที่สิงคโปร์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ธีม ‘ก้าวข้ามพรมแดนด้านผิวหนัง’ (Dermatology Beyond Borders) เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในเขตเมืองร้อน การประชุมจึงมุ่งเน้นเรื่องโรคเกี่ยวกับสีผิว เน้นถึงความสำคัญของโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ทรมานและความเจ็บป่วยของมนุษย์ สุขภาพผิวทั่วโลก และการดูแลด้านผิวหนังในประเทศด้อยโอกาสและกลุ่มประเทศโลกซีกใต้ งานดับเบิลยูซีดี2023 มุ่งที่จะนำเสนอแง่มุมล่าสุดด้านการรักษา วิทยาศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของโรคผิวหนังและสาขาที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและชุมชน ส่งเสริมความเข้าใจของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศาสตร์การศึกษาต่อยอดและการดำเนินการ เพื่อสร้างแนวทางใหม่ให้ทั้งอุตสาหกรรม