สัมมนา: เคล็ดลับเพิ่มมูลค่าที่ดิน-อสังหาฯ

รายละเอียด
ในขณะที่ตลาดอสังหาฯ หยุดนิ่งเพราะพิษเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก และราคาไม่ขึ้นเลย

เราก็ยังสามารถทำให้ที่ดิน – อสังหาฯ ของเราเพิ่มราคาขึ้นมาได้อย่างสวนกระแส มาฟังเคล็ดลับเพิ่มมูลค่าทันตา

กำหนดการ
12:30 น. ลงทะเบียน
13:00 น. ประสบการณ์การมองโอกาสที่ดินแต่ละแปลง เคล็ดลับการเพิ่มมูลค่าที่ดิน-อสังหาฯ
– หาช่องทางเพิ่มโอกาสที่ดินแปลงนั้นๆ
– ประเภทของอาคารที่เหมาะกับตามกายภาพเดิม
– โอกาสตามกายภาพใหม่หากลงทุนเพิ่ม
– โอกาสความเป็นไปได้ทางการตลาดของแต่ละประเภท

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

15:00 น. กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ของที่ดินแต่ละแปลงอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดร.โสภณ พรโชคชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

16:00 น. สรุปสัมมนา และ Q&A
17:00 น. ปิดการสัมมนา

ติดตอ่เรา
เบอร์ 022952294
ID line @trebs

e0b980e0b884e0b8a5e0b987e0b894e0b8a5e0b8b1e0b89ae0b980e0b89ee0b8b4e0b988e0b8a1e0b8a1e0b8b9e0b8a5e0b884e0b988e0b8b2e0b897e0b8b5e0b988e0b894e0b8b4e0b899-e0b8ade0b8aae0b8b1e0b887e0b8abe0b8b-6.jpg